Nysjefen vil bygge om storstua

Den nye direktøren for Olavshallen i Trondheim har store planer for å ruste opp byens kulturelle storstue. Han ønsker også nytt øvingslokale for symfoniorkesteret.

Olavshallen

Olavshallen har vært Trondheims kulturelle storstue gjennom 25 år.

Foto: Geir Myrvold

Bjørgvin Thorsteinsson

Bjørgvin Thorsteinsson er nytilsatt direktør for Olavshallen.

Foto: NRK

Gjennom 25 år har Olavshallen huset både musikkonservatorium, kulturskole, symfoniorkester, hotell og butikker.

Store vyer

– Dette er krutt, mener Thorsteinsson, som har store vyer for kulturbygget midt i Trondheim sentrum.

Bjørgvin Thorsteinsson har vært tre uker ved roret i Olavshallen. Han mener mye kan gjøres for å utvikle kulturbygget videre.

– Vi har for eksempel Lille sal med 350 sitteplasser som brukes for lite. Etterspørselen er ikke så stor, og vi vurderer derfor å omprofilere salen. Det er jo et fantastisk lokale med mange muligheter, mener Thorsteinsson.

Orkesteret kan få ny sal

Trondheim Symfoniorkester har holdt til i Olavshallen i alle år, og har faste daglige øvinger i Store sal. Det kan det fort bli en endring på.

– Personlig har jeg ingen erfaring med symfoniorkesteret, men de har vært flinke til å fornye seg hele tiden. Nå ønsker vi å frigjøre den store salen i Olavshallen fra øvingene til symfoniorkesteret. Orkesteret kan heller få en egen sal hvor de kan øve, sier den nye direktøren.

  • HØR RADIOSAKEN:

Thorsteinsson legger ikke skjul på at han heller ønsker å leie ut den store salen i større grad enn nå. Men da må Olavshallen bygges om, og det må frigjøres plass til et tilfredsstillende øvingslokale for symfoniorkesteret.

Trondheim symfoniorkester

Trondheim Symfoniorkester har daglig øvinger i den store salen i Olavshallen.

Foto: TSO

445 millioner

Olavshallen er en del av en gammel bebyggelse, Olavskvartalet. Her er det både butikker, hotell, kulturskole og musikkonservatorium. Men bygget trenger oppussing, og i 2014 ble det presentert planer for en ombygging av hele kvartalet.

Der ble det blant annet foreslått å fjerne butikkene og satse mer på kultur. Kostnadene i de ulike alternativene som ble lagt fram spenner fra fra 100 millioner til 445 millioner kroner .

Saken skal behandles av formannskapet i Trondheim 3. mars.