Nylig løslatte i stor fare for overdoser – skal forberedes bedre på friheten

Et nytt pilotprosjekt skal sørge for at André Rønningen og 14 andre innsatte i rusenheten ved Trondheim fengsel skal få en bedre start på livet utenfor murene.

Narkotikamisbruk

Nylig løslatte er ekstra utsatte for overdoser, ifølge overdoseteamet i Trondheim. Nå vil Kriminalomsorgen og Helsedirektoratet jobbe mot trenden med et nytt pilotprosjekt i Trondheim fengsel.

Foto: Tina Sletbak-Akerø / NRK

Egil Gabrielsen

Egil Gabrielsen, leder i Trondheim fengsel, mener det er viktig at løslatte har en fast kontaktperson de kan nå når de er ute av fengsel.

Foto: Roger Myren / NRK

Nylig løslatte rusmisbrukere har enda større risiko for overdose enn andre rusmisbrukere.

Kriminalomsorgen og Helsedirektoratet mener dette er svært alvorlig, og setter nå i gang et pilotprosjekt ved rusenheten i Trondheim fengsel.

– Vi skal sørge for at overgangen til livet etter soning blir bedre, sier Egil Gabrielsen, leder i Trondheim fengsel.

Har mistet venner i overdose

De løslatte skal blant annet ha «én time i hånden», det vil si at de skal ha et telefonnummer til en kontaktperson. Kriminalomsorgen og Helsedirektoratet mener det er viktig at de løslatte har et sted å henvende seg.

Like viktig er det med forberedelse i fengselet før løslatelse, understreker Gabrielsen.

andre rønningen

André Rønningen tror pilotprosjektet vil få positive ringvirkninger.

Foto: Rogen Myren / NRK

André Rønningen er én av de innsatte på rusenheten i fengselet. Snart er han på den andre siden av murene.

– Hverdagen min har vært preget av rus. Jeg har mange bekjente og venner som har trengt hjelp av ambulanse fordi de var døden nær av overdose. Det er trist, sier Rønningen, som også har opplevd at venner har dødd i overdose.

– Jeg tror pilotprosjektet vil være nyttig, sier Rønningen.

Håkon Blomstrøm

Håkon Blomstrøm i overdoseteamet sier nylig løslatte rusmisbrukere har ekstra stor risiko for overdose.

Foto: Roger Myren / NRK

Nulltoleranse like etter soning

Bare i Trondheim kommune var det 89 overdoser i fjor.

Ni personer døde.

Overdoseteamet i Trondheim er daglig ute i gatene. De har erfart at nylig løslatte er ekstra utsatt for overdoser.

– De har en nulltoleranse like etter løslatelse, og går gjerne rett i bakken. Det er viktig at de får god informasjon før de drar fra fengselet, sier Håkon Blomstrøm i overdoseteamet.

NRK Trøndelag akkurat nå