Hopp til innhold

Nye voldsvideoer: De som filmer kan få fengsel

En ny skolevoldsvideo fra Trondheim viser ungdommer som filmer mens én elev slår en annen. Statsadvokat Kaja Strandjord sier det å filme og publisere vold kan være straffbart, dersom det kan oppfattes som å oppmuntre en ulovlig handling.

Ungdommer filmer voldsepisoder med mobilen sin.

Den nye skolevold-videoen viser at fem elever filmet en elev som slo en annen. Ved alvorlige straffbare handlinger kan man ha straffansvar dersom man ved å filme hendelsen virker tilskyndende til den straffbare handlingen.

Mens politiet etterforsker den alvorlige skolevold-videoen fra en garderobe på Charlottenlund videregående skole, dukker en ny voldsvideo opp fra den samme skolen.

En elev snakker til en medelev før han overraskende slår to harde slag med knyttneven mot ansiktet til den andre eleven. Offeret trekker seg unna og unngår å bli tildelt flere slag.

Videoen er tatt opp tidligere i vinter utenfor Charlottenlund videregående skole. Voldsutøveren her skal være fra det samme miljøet som mannen som banket opp en medelev i garderoben på skolen.

Én slår mens fem filmer

Videoen viser at fire av dem som er til stede filmer hendelsen med sine mobiltelefoner. Inkludert den som filmer det vi ser står altså fem medelever passive og filmer volden, uten å gripe inn.

Disse kan i teorien bli tiltalt for medvirkning.

– De som filmer vold risikerer å bli mistenkt, etterforsket og til og med dømt for medvirkningen til den straffbare handlingen, sier statsadvokat Kaja Strandjord i Trondheim.

– Hvis det blir bevist at du enten fysisk eller psykisk har tilskyndet en straffbar handling, så kan du risikere ubetinget fengsel. Det gjelder om du enten har vært med på å planlegge handlingen, oppfordret til handlingen eller kommer med heiarop eller andre positive tilskyndelser.

– Offeret vil føle krenkelsen større når det blir filmet, og enda større dersom dette blir lagt ut på nettet.

Strandjord understreker at det å være en passiv tilskuer ikke rammes av denne bestemmelsen i straffeloven. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Mobilvideo av vold på videregående skole.

Ledelsen ved Charlottenlund videregående skole kommer til å utvise alle som var vitne til skolevolden i garderoben.

Alle som så slåssingen blir utvist

Rektor på Charlottenlund videregående skole, Nina Hoseth, sier skoleledelsen reagerer skarpt mot dem som overvar volden i garderoben uten å gripe inn.

– Vi har en liste over alle som var tilstede i garderoben. Så fort politiet var ferdige med å snakke med dem, så tok vi dem inn til samtale.

Nina Hoseth sier de snakker med elevene én og én.

– Vi har snakket om det å ha respekt for andre mennesker. Noen sier til oss at de synes det er vanskelig å gripe inn for å forhindre volden.

– Vi har også snakket med den som filmet og la ut.

– Hvilke reaksjoner kan elevene som overvar volden i garderoben vente seg?

– Alle blir utvist fra skolen, noe som fører til nedsatt atferdskarakter og fravær på vitnemålet.

Filmet vold er verre enn annen vold

Det å filme vold og legge ut på nettet er et ganske nytt fenomen. Psykologiprofessor Svein Mossige ved Universitetet i Oslo sier til NRK at filmingen viser at det hele er en overveid handling.

– Det vi ser her er planlagt vold. Her har man planlagt både hva man skal gjøre, og hvem det skal gå ut over. På den måten er dette et hakk verre enn den impulsive volden.

– All vold er kynisk, men dette blir enda mer kynisk. Det virker derfor enda mer skremmende for offeret. Dette er en veldig alvorlig form for mobbing.

Mossige legger til at publiseringen på nettet er så å si irreversibel.

– Når det først er ute på nettet, så er det der, tilgjengelig for dem som måtte være interessert i det. For dem som har blitt vist frem på denne måten, så forsterker dette ydmykelsen. Offeret vil aldri kunne vite hvem som har sett det.

Beregnet på et smalt publikum

Svein Mossige tror gjerningsmennene har et bevisst forhold til det å filme og legge ut videoer av volden.

– Det er åpenbart at for gjerningsmennene er det viktig å kunne vise dette frem i sine snevre miljøer, som et slags trofé. Det må finnes noen som anerkjenner handlingene som vises fram.

– De bekymrer seg mindre for hvilke konsekvenser det få for dem rettslig, siden dette også kan brukes som bevis i en rettsak.

Rettsvesenet virker overrasket

Svein Mossige har arbeidet mye med filming av seksuelle overgrep. Han mener rettsvesenet må begynne å se på det å filme og publisere vold med andre øyne.

– For seksuelle overgrep er det å legge ut videoer mot offerets vilje, straffbart. Det virker som om rettspleien ikke har tatt høyde for dem som legger ut videoer av voldsutøvelse. Det kan ha kommet noe overraskende for påtalemyndigheten og domstolene.

– Jeg vil tro at dette vil endre seg når samfunnet forstår hva dette dreier egentlig seg om.

Vil markere avsky mot skolevold

På Charlottenlund videregående skole arbeider elever og ledelsen sammen for å håndtere den ekstreme situasjonen som har oppstått.

Fredag vedtok elevrådsstyret at de ønsker å lage en markering mot vold, både på sosiale medier og i form av arrangement på skolen.

Rektor Nina Hoseth ber om at skolen nå får ro til å jobbe med det psykososiale skolemiljøet.

Siste fra Trøndelag