Hopp til innhold

Nye tilfeller av E.coli i Trondheim

Det er påvist enda to tilfeller av E.colismitte i Trondheim. Barna går i samme barnehage som jenta som nå ligger på St. Olavs Hospital.

Kattem barnehage

Tre barn i denne barnehagen har nå fått påvist E.coli-smitte.

Foto: Rune Karlsen / NRK

Eli Sagvik

Eli Sagvik sier det nå er tre barn med E.coli- smitte.

Foto: NRK

Det er nå bekreftet at to nye barn har fått påvist den sykdomsfremkallende varianten av E.coli-bakterien, EHEC. Også disse to barna går i friluftsavdelingen til Kattem barnehage.

– Det er et søskenpar på tre og fem år som har fått påvist smitten. De to er i god form og er ikke innlagt på sykehus opplyser smittevernoverlege i Trondheim kommune, Eli Sagvik til NRK.

Stenger avdelingen

De tre barna går i samme avdeling på barnehagen, og siden smittevernoverlegen kategoriserer smitten som et E. coli-utbrudd, blir det iverksatt større tiltak.

– Avdelingen blir nå stengt og alle barna, uavhengig av symptomer, blir prøvetatt. De barna som avleverer negative prøver, kan få starte i barnehagen igjen, men alle må levere negativt prøveresultat, sier Sagvik til NRK.

Regnes som utbrudd

Ei tre år gammel jente ligger på St. Olavs Hospital med E.coli-varianten HUS som gir nyrekomplikasjoner. Tilstanden til jenta er alvorlig, men stabil.

Dersom det bare hadde vært søskenparet som hadde fått påvist smitte, hadde det blitt kategorisert som ett smittetilfelle.

– Søsken med smitte blir bare regnet som ett tilfelle fordi de stort sett spiser likt og har nærkontakt. Nå har vi også et annet tilfelle i samme barnehage. Da snakker vi om et utbrudd av E.coli, forklarer Sagvik.

Kartlegger matinntak

Trondheim kommune samarbeider nå med Mattilsynet, St. Olavs Hospital og Folkehelseinstituttet i etterforskningen av utbruddet. Mattilsynet. kartlegger både hva barna har spist og aktiviteter. Miljøet rundt de syke skal også undersøkes.

– Det kan være vanskelig å finne smittekilden. Det viktigste er å finne ut om det er enda flere som er smittet og å forhindre at det oppstår nye smittetilfeller, sier Sagvik til NRK.

Folkehelseinstituttet skal nå undersøke om bakteriene som er påvist hos de tre barna, er identiske, for å se om bakteriene kommer fra samme smittekilde.