NRK Meny
Normal

Innfører nye sikkerhetsrutiner etter gassulykke

Bergverksbransjen innfører nye sikkerhetsrutiner etter gassulykka ved Franzefoss pukkverk i Trondheim.

Franzefoss Pukk

Etter gassulykka ved Franzefoss pukkverk ved Vassfjellet, så brukes nå alltid gassmålere i bergverktunneler.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

I mai i år ble 18 personer sendt til St. Olavs hospital, på grunn av kullosforgiftning etter en sprengning ved Franzefoss pukkverk, avdeling Vassfjell i Trondheim.

Det var under innspilling av den populære barne tv-serien «Litt av en jobb» ulykken skjedde. ​Både de fire i tv-teamet, to barn som deltok i innspillingen, ansatte ved pukkverket og flere fra nødetatene havnet på sykehus.

– Gjennom målinger i ettertid har vi klart å gjenskape det samme. Vi ser at det kommer ned gass når vi er i nærheten av den samme sjakten. Det har vi ikke opplevd før, fordi vi pleier ikke å være i tunnelen etter vi har sprengt, sier regionleder for Franzefoss pukk, region Trøndelag, Vegard Olsen.

Sprengningen på Franzefoss var kontrollert

Ulykken, som skjedde i mai i år, har fått bedriften til å endre på sikkerhetsrutinene.

Endrer rutinene

Ulykken i mai har fått bedriften til å endre på sikkerhetsrutinene.

– De som skal inn i tunnelen å gjøre driftstekniske ting har med seg gassmåler, og det er alltid to mann, forteller Vegard Olsen.

Tunnelåpningen er også sperret, slik at de som ikke har tillatelse til å gå inn, eller ikke har gassmåler, ikke slipper inn.

– Det er også mulig at vi installerer en permanent gassmåler med varsling, eventuelt at vi monterer et friskluftsanlegg i tunnelen. Da får arbeiderne frisk luft inn i området de jobber, sier Olsen.

Vanligvis er spregningsgass noe man må ta hensyn til når man sprenger under jorden, og ikke over bakken.

Vil dele kunnskapen

Arbeidstilsynet har nå gransket ulykken og godkjent de nye sikkerhetsrutinene på pukkverket. Kunnskapen som har kommet frem under rekonstruksjonene skal nå spres videre til kollegaer i bergbransjen over hele verden.

– Jeg tror det er viktig at andre tar lærdom av en slik hendelse. Det er viktig at også de tar det med i sine risikovurderinger, sier Olsen.

– Vi er veldig glad for at Franzefoss pukk gjør tiltak etter erfaringen fra ulykken og at vi alle sammen kom veldig godt ut av det, forteller prosjektleder for barne tv-serien «Litt av en jobb», Hilde Håbjørg.

i tunnelen før gassutslipp

Ved Franzefoss pukk i Klæbu har de aldri tidligere hatt en slik ulykke i tunnelen.

Foto: NRK

Aldri opplevd noe liknende

Lydtekniker i NRK, Remy Samuelsen, ble hardest rammet. Han lå flere dager på sykehus. Han befant seg oppe i et toetasjes steinknuseanlegg da den farlige gassen fylte tunnelen.

En lignende ulykke har aldri skjedd før - og forhåpentligvis skjer det ikke igjen.

– Normalt sprenger vi på ettermiddagen og produksjonen starter først dagen etterpå. Da har gassen sannsynligvis forsvunnet. Derfor har vi ikke har opplevd dette før. Vi har heller ikke klart å finne noen andre eksempler på steder hvor det har skjedd før, sier Olsen.