NRK Meny
Normal

Nye regler på NTNU: Vil kaste ut trege studenter

Studenter frykter at strengere krav vil ødelegge for studentmiljøet.

Høst på Gløshaugen

NTNU er det eneste universitetet i Norge hvor studentene får ubegrensede antall forsøk på eksamen. Nå vil NTNU innføre regelen om at tre eksamensstryk betyr tap av studieretten, samt andre strengere krav.

Foto: Kirsti Klemetsaune

NTNU vil at studenter som stryker tre ganger på samme eksamen, eller som tar færre enn 7,5 studiepoeng i løpet av et år, skal miste studieretten.

– Det er et håpløst forslag. Det legger ikke til rette for friheten og det individuelle studieløpet, sier Jone Trovåg, studentleder ved NTNU.

Jone Trovåg

Studentleder ved NTNU, Jone Trovåg, er negativ til at det trolig skal settes strengere regler til studentene fra årsskiftet.

Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

Han og alle andre NTNU-studenter kan per i dag ta opp eksamener et ubegrenset antall ganger.

Studentene raser

Strengere krav til eksamen og studiepoeng er en del av forslaget til nye studieforskrifter ved NTNU. Alle universiteter og de fleste høgskoler i Norge har allerede reglene som NTNU nå ønsker å innføre.

Likevel reagerer studenter ved NTNU på endringsforslaget. 3800 personer har signert et opprop.

Gjertrud Hole Kjøstolfsen

– Strengere krav kan gjøre det frivillige arbeidet vanskeligere, sier UKA-leder Gjertrud Hole Kjøstolfsen.

Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

UKA-leder Gjertrud Hole Kjøstolfsen tror strengere krav kan gjøre det frivillige arbeidet vanskeligere. Hun har valgt å ta 50 prosent studieprogresjon.

– Og det nettopp for å få tid til begge deler. Det er blitt vanskelig å få til hvis jeg ikke hadde fått lov til det, sier Kjøstolfsen.

Viktig med nye regler før fusjon

Seniorrådgiver ved NTNU, Anne Marie Snekvik, har vært med å utarbeide forslaget til nye regler.

– Vi har registrert at studentene er veldig imot det nye forslaget, sier Snekvik til NRK.

Bakgrunnen for endringsforslaget er sammenslåingen mellom NTNU og høgskolene Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund. Høgskolene som fra 1. januar blir en del av NTNU, har alle regler som sier at studentene mister studieretten etter tre eksamensstryk.

– Det er svært viktig at vi får på plass like regler før fusjonen. Det skal stilles samme krav til NTNU-studentene, uansett hvilket campus de tilhører, sier Snekvik, som er klar på at NTNU vil jobbe hardt for at nye studieforskrifter skal være klare innen 1. januar.

Studenter må gjøre innsats for tilpasninger

– Er endringsforslaget økonomisk motivert?

– Mange studenter dropper å møte til eksamen – og dermed stryker – når de har ubegrensede muligheter til å ta opp eksamenen igjen. Det er ikke hensiktsmessig for NTNU å bruke ressurser på planlegging av eksamen til studenter som ikke møter, sier Snekvik.

Tregangsregelen vil ifølge henne sørge for at flere studenter melder seg av eksamen dersom de ser de ikke får til å ta den:

– Jeg tror en god del av studentene reagerer på at det nye forslaget krever at de gjør en større innsats for å få tilpasninger.

Forslaget er på høring til alle fakultetene ved NTNU, høgskolene som snart blir en del av NTNU og hos studentene.