NRK Meny
Normal

– Eldre førere bør kurses

Nå kan 70 åringer kjøre bil uten legeattest. Bedre helse gjør at reglene er endret fra 70 til 75 år. Men eldre bør fornye kunnskapen før de blir 75, mener trafikklærer Jarle Opdahl.

Toller sjekker førerkort
Foto: Máijá Holm Balto / NRK

– Vi ønsker endringene velkommen, men håper flere eldre sjåfører kommer på våre 65+ kurs. Det sier trafikklærer Jarle Opdahl ved Gule biler trafikkskole i Steinkjer. Sammen med Steinkjer trafikkoplæring kjører de kurs flere ganger i året for seniorer. Det er Vegvesenet som har laget kurset.

Kjøreskolelærer Jarle Opdahl

Trafikklærer Jarle Opdahl ønsker at flere eldre førere kommer på 65+ kursene.

Foto: Silje Kolaas
Idar Ertsås

Leder Idar Ertsås i Trygg trafikk Nord-Trøndelag. Foto: Hege Mari Kvaløsæter

Foto: Hege Mari Kvaløsæter / NRK

- Vi trefffer nok ikke den egentlige målgruppen, for de som kommer på disse kursene er opptatt av trafikkregler og sine egne kjøreegenskaper. Det sier Jarle Opdahl.

Praktisk prøve i tillegg

Han synes regelendringene er en utvikling i riktig retning, men skulle ideelt ønsket seg et tillegg.

– Det burde vært en egen oppkjøring i tillegg til legeattest ved fylte 75 år, mener Jarle Opdahl.

– Dette tror jeg er en fornuftig. 70 åringer i dag er sprekere enn før. Det sier leder Idar Ertsås i Trygg trafikk Nord-Trøndelag.

Han understreker at alle sjåfører har et eget ansvar for å kjenne på sin egen helsetilstand.

– Det er også viktig for familie og venner og si i fra hvis noen blir en fare i trafikken. Da min egen far ble eldre måtte vi i familien gi beskjed om at han kanskje ikke burde kjøre bil lenger.

Nye regler fra 19. Januar

Førerkortet ditt varer fram til du er 100 år. Men til nå har 70 åringer måttet ha en legeattest sammen med førerkortet. Der fastlegen sier noe om hvor lenge du fortsatt kan kjøre.

Nå er denne regelen endret. Du trenger ikke dra til fastlegen din før du fyller 75 år. Men da må du i tillegg ta med deg legeattesten til trafikkstasjonen. I legeattesten står om du kan kjøre i ett, to eller tre år. Alt etter din helsetilstand. Trafikkstasjonen lager et nytt førerkort til deg, der det står hvor lenge du kan kjøre.

Har du fått utstedt "liten" legeattest før 19. januar 2013, er ditt førerkort gyldig til legeattestens utløpsdato. Skjer utløpsdatoen før du fyller 75 år, kan du vente til 75-årsdagen med å få ny helseattest og eventuelt bestille nytt førerkort. Har du fylt 75 år før den 19. januar 2013, kan du vente til utløpsdatoen før du får ny helseattest og eventuelt bestiller nytt førerkort med samme gyldighetsperiode.

Begrenset kjørerett også for eldre?

– Vi i Trygg trafikk har snakka om det kan være mulig å få til begrensa kjørerett for eldre. Slik at folk i distriktene kan komme seg på butikken eller til helsesenter. Det har jo vært et tema for unge, sier ldar Ertsås.

Les mer www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.7357885