NRK Meny
Normal

Nye krav til oppdretterne

Statens forureningstilsyn stiller nå strengere krav til fiskeoppdretterne.

Oppdrettsanlegg
Foto: Jens Kyed / NRK

Tilsynet foreslår derfor restriksjoner på etablering og utvidelse av oppdrettsanlegg i områder der miljøtilstanden er dårlig.

- Vi vil også skjerpe kravene til miljøundersøkelser. Dette for å følge miljøbelastningen ved oppdrettsanleggene, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Frykter overgjødsling

SFT er bekymret for at økte utslipp fra fiskeoppdrett, sammen med økende sjøtemperatur, kan gi overgjødslingsproblemer. Det kan i verste fall føre til færre dyr og planter i sjøen og gi en livløs bunn. Tilsynet mener det igjen vil ødelegge verdien av fiske, friluftsliv og turisme.

I områder der miljøtilstanden er god, foreslår SFT et meldesystem ved nyetablering og utvidelser. Om lag 90 prosent av anleggene er i dag plassert i disse områdene. I områder miljøtilstanden er usikker, må det søkes særskilt om nyetablering eller utvidelse. Søkerne må dokumentere overfor forurensningsmyndighetene at vannforekomsten kan tåle den økte belastningen. Rundt ni prosent av anleggene er i dag lokalisert i disse områdene.

Regelmessige undersøkelser

Utslipp fra et middels stort oppdrettsanlegg med produksjon av 3120 tonn laks, tilsvarer et avløpsutslipp fra en by på rundt 50 000 innbyggere. SFT mener regelmessige miljøundersøkelser er den beste måten å følge effektene av oppdrett i den enkelte vannforekomst.

– Sjøbasert oppdrettsanlegg har naturlig nok ikke utslippsledninger. Vi kan derfor ikke regulere utslipp fra disse anleggene på samme måte som vi gjør med industrivirksomheter. Derfor er det viktig med regelmessige undersøkelser for å kunne følge miljøbelastningen rundt anleggene, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Forslaget sendes nå til Miljøverndepartementet for videre behandling.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
Om få uker er en ny film som dokumenterer 100 Rosenborg -år klar
Fjellklatreren Adam Ondras suksess i Hanshelleren har gitt Flatanger omtale langt utenfor Norges grenser.