NRK Meny
Normal

Nye kjemikaliesymboler fra i dag

Fra 1. juni skal farlige kjemikalier merkes med symboler som skal gjelde for hele verden.

Tenk om barnet drikker dette

Fra 2010 til 2014 fikk Giftinformasjonen 338 henvendelser om barn mellom sju måneder og ti år og uhell med tennvæske.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

  • SE oversikt over de nye symbolene nederst i saken

Det er Miljødirektoratet som mandag skriver på sine nettsider at symbolene, som skal gjelde for hele verden, trer i kraft i dag.

– Vi har tidligere hatt et europeisk og ikke et globalt system, så det som er bra med dette er at vi får den samme klassifiseringen over hele verden. Tidligere har ikke kjemikaliene blitt vurdert på samme måte i ulike land, sier sjefingeniør i kjemikalieseksjonen i Miljødirektoratet, Ann Kristin Larsen til NRK.no.

Fra 2010 til 2014 fikk Giftinformasjonen 338 henvendelser om barn mellom sju måneder og ti år og uhell med tennvæske. De aller fleste hadde fått tennvæske i munnen.

I 105 tilfeller var det fare for en moderat til alvorlig forgiftning. 82 av barna fikk behandling på sykehus mens 28 barn ble henvist til lege.

– Kunne vært unngått

– Det er dessverre altfor mange tilfeller der forbrukere, og særlig barn, får i seg farlige kjemikalier. De fleste ulykkene med kjemikalier i norske hjem kunne kanskje vært unngått om vi forbrukere hadde fått med oss informasjonen på emballasjen, sett på faresymbolene og lest advarselsteksten, sier Marit Kjeldby, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Det har også tidligere vært faresymboler i Norge, men de har variert i utseende. Nå håper man en klassifisering av kjemiske stoffer skal øke tryggheten blant folk.

– Poenget med regelverket er at farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres, merkes og emballeres på en forsvarlig måte, og at det skal gjøres likt over hele verden. Dette øker tryggheten når du handler i andre land, sier Kjeldby.

Nye symboler

Ifølge Larsen har det også kommet til ekstra symboler fra i dag av.

– Vi har blant annet nye faretyper som kronisk helsefare. Det er veldig viktig at folk blir kjent med dette, og at de respekterer farene som produktene kan medføre. Det er mange som får skader fordi de ikke er oppmerksomme nok, sier Larsen

  • Her er de nye symbolene: