Nå skal dette bli mye tryggere

Kraftlinjer og andre hindringer utgjør en stor fare for helikopter og småfly. Nå har en pilot selv utviklet et varslingssystem som vil gjøre det tryggere å fly.

Et nytt satellittbasert system skal sikre at helikopter og småfly ikke krasjer med kraftlinjer og andre typer hindringer

Kollisjoner med kraftspenn representerer 10 prosent av luftfartsulykker i Norge.

– Du ønsker absolutt ikke å kjøre inn i dette, det blir jo en fatal sak, sier Jan Ivar Sandnes idet han flyr over høyspentledningene i Snåsa.

Gründer og helikopterpilot Jan Ivar Sandnes

Du ønsker absolutt ikke å kjøre inn i dette, sier helikopterpiloten idet vi flyr over høyspentlinjer i Trøndelag.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

NRK er med i helikopter lavt over Nord-Trøndelag. Selv om det bor få mennesker her er det aldri langt til et kraftspenn eller en mobilmast.

– Det kan utgjøre en trussel, om det tett eller du er litt uoppmerksom, sier den erfarne piloten.

Mangler varslingssystem

Utvikler nytt GPS-basert varslingssystem

Papirkart og oransje ballonger er brukt for å varsle piloter. Nå er målet å utvikle et helt nytt GPS-basert varslingssystem.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Gemini skriver i dag at kollisjoner med kraftspenn alene representerer 10 prosent av luftfartsulykker i Norge. I tillegg til tap av menneskeliv, har ulykkene påført Luftforsvaret utgifter på mer enn 500 millioner kroner i løpet av en periode på 15 år.

I dag fins det ikke noe godt varslingssystem som forteller piloten hvor det er farlig.

– Vi har papirkart hvor de viktigste luftspennene er tegnet inn. I tillegg har vi kart på nettbrettet her, men det viser bare et lite utvalg av det som finnes, forklarer Sandnes til NRK.

Inntil nå har det viktigste varselet piloter får hvis de nærmer seg en farlig hindring, vært oransje ballonger eller lys. I tillegg har det vært bråk med tidligere systemer som har vært forøkt i Norge, ifølge forskningsmagasinet Gemini.

Utvikler nytt GPS -basert system

Pilot Sandnes er selv gründer i et lite datafirma, og daglig leder i Norsk Navigasjon. I flere år har de jobbet med å utvikle GPS -basert varsling. Nå har de fått med seg SINTEF, Statnett og en rekke stor partnere for å utvikle helt nytt elektronisk system.

– Det er stor interesse for prosjektet fra utlandet, siden vi har med forskerkompetanse, hevder Sandnes.

Den tekniske løsningen er klar. Jobben som gjenstår er å plotte inn 100 % eksakt posisjon på landets linjenett. Forretningsutvikleren ved SINTEF sier utfordringene har endret seg i prosjektet siden oppstart i 2009.

– Utfordringen ligger i å få samlet inn, kvalitetssikre og distribuere alt av data fra “netteiere” rundt om i Norge. Dette er data om geografisk posisjon, ledninger og høyde, og de er både unøyaktige og finnes i ulike format, sier Trond Bakken til Gemini.

– Dette vil høyne sikkerheten

Utenfor tettbygde strøk er det i dag kun krav om fysisk merking av lufthindre høyere enn 60 meter. I praksis betyr det at nesten alt av den enorme lengden kraftlinjer i Norge er umerket.

Pilot og gründer Sandnes er overbevist om at dette vil bidra til hindre flyulykker.

– Det er en del ulykker. Samtidig øker trafikken på helikopter og mikrofly og de lander stort sett utenfor flyplasser. Dette vil generelt høyne sikkerheten, mener Sandnes.