Nye investeringer i kampflybasen

Regjeringen la fredag fram forslag om nye investeringer i kampflybasen på Ørland flystasjon. Det skal bygges forsyningslager og nye forlegninger for soldater.

Ørland kampflybase

Slik vil den nye kampflybasen på Ørlandet se ut når den står ferdig.

Torhild Aarbergsbotten

Torhild Aarbergsbotten sitter på Stortinget for Høyre.

Foto: NRK

– Med disse forslagene legger regjeringen ytterligere til rette for at Forsvaret kan ta i bruk de nye kampflyene på norsk jord høsten 2017, sier Høyres stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten og møtende vara Tormod Overland fra Frp.

Høsten 2017

Det nye forsyningslageret for F-35 skal stå ferdig høsten 2017. Da kommer de første flyene til Norge. Lageret skal støtte vedlikeholdet av F-35-flyene med deler og komponenter, og bygges i nærheten av vedlikeholdsbygget til F-35 for å sikre en effektiv håndtering av materiell og deler.

Norges første F-35 kampfly

Norges første F-35 kampfly.

Foto: Laura Buckman / NTB scanpix

Forsyningslageret vil koste rundt 177 millioner kroner.

Forsvaret har også funnet ut at antallet befalskvarter må økes med ca. 150 boenheter. I denne omgang godkjennes det bygging av 50 boenheter, mens de resterende 100 vil bli foreslått godkjent på et senere tidspunkt. De 50 boenhetene vil bli bygd i nærheten av eksisterende befalsforlegninger, og vil koste rundt 113 millioner kroner.

Hårberg skole

Forsvaret skal også bruke 105 millioner kroner for å kjøpe Hårberg skole av Ørland kommune. Skolen ligger i dag rett ved hovedinnkjøringen til Ørland flystasjon, og et kjøp av skolen vil gjøre det mulig for Ørland kommune å flytte undervisningen til et mer egnet område i kommunen.

Hvordan skolebygget skal benyttes, er så langt ikke klart. Frem til ny skole står ferdig høsten 2017, vil kommunen fortsatt få bruke Hårberg skole.