Nye funn fra omfattende studie: Barn «vokser» av seg ADHD-symptomer

Barn kan «vokse» av seg ADHD-symptomer. Det er ett av funnene fra et ti år langt forskningsprosjekt, der 700 barn har blitt fulgt fra de var fire år gamle.

ADHD

OMFATTENDE STUDIE: Et tilfeldig utvalg av 1000 fireåringer har vært med fra starten av NTNU-studien i 2006. 700 av barna er fortsatt med i prosjektet.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Forskere i Trondheim har kommet fram til ti punkter som hittil har vært mer og mindre ukjent i forbindelse med barn og psykisk helse.

Konklusjonene på lista omfatter ikke barn som har fått diagnosen ADHD, men barn som har vist, eller viser, ADHD-lignende symptomer. Dette kan være vansker med samhandling og konsentrasjonsvansker.

NTNU-studien «Tidlig trygg i Trondheim» er unik i internasjonal sammenheng.

– Det er få studier i verden det er gjort like grundig kartlegging av psykiske vansker i så tidlig alder, sier professor og leder av forskningsprosjektet, Lars Wichstrøm, til Gemini.no.

Et tilfeldig utvalg av 1000 fireåringer har vært med fra starten av studien i 2006. 700 av barna er med i prosjektet fortsatt. Håpet er at 14-åringene blir med til voksen alder.

Oppsiktsvekkende funn

Mange «vokser» faktisk av seg ADHD-symptomer, i motsetning til hva man tidligere har trodd.

– Det var få av dem som hadde ADHD-lignende symptomer som fireåringer, som hadde det som tiåringer, sier Wichstrøm.

Lars Wichstrøm

Professor Lars Wichstrøm ved NTNU.

Foto: privat

De 700 fireåringene i Trondheim ble i 2006 kartlagt gjennom omfattende intervju med foreldre, observasjon og kontakt med blant annet barnehager.

Overvekt, sosial kompetanse og ADHD-symptomer var bare noen av temaene det ble fokusert på i den bredt anlagte undersøkelsen, som også måtte tåle en del kritikk.

Enkelte foreldre reagerte blant annet på at undersøkelsen stilte nærgående spørsmål om kropp.

Ikke alle med ADHD-symptomer har ADHD

Forskerne kartla i starten av studien ADHD-lignende symptomer hos barna.

– Vi så på hvor mange symptomer på ADHD de hadde. Det var snakk om urolighet, dårlig impulskontroll og avledbarhet. Det kan komme av andre ting enn at man har ADHD, sier professor Wichstrøm.

Han viser til at når barn er 2–5 år, er det ikke uvanlig å være urolig, og at uro bare er alderstypisk rastløshet eller at man har kort oppmerksomhetsspenn eller lignende.

ADHD-symptomer er ikke det samme som ADHD og kan komme av andre ting enn ADHD, som stress og livshendelser.

Viktig å få fram at dette ikke gjelder barn med ADHD-diagnose

– Det å få en ADHD-diagnose er en omfattende prosess, som kan gå over flere år, sier faglig rådgiver i ADHD Norge, Hanne Skarsvaag, til NRK.

Hun understreker at ADHD-lignende symptomer kan barn ha, uten at de får en ADHD-diagnose.

Hanne Skarsvaag

Faglig rådgiver i ADHD Norge, Hanne Skarsvaag.

Foto: privat

Undersøkelsen i Trondheim betyr langt fra at ADHD er noe kan vokse av seg, sier Hanne Skarsvaag.

Hun synes likevel det er veldig oppløftende at barna kan vokse av seg ADHD-symptomer.

– Det er positivt, at hvis man går tidlig inn og veileder og forebygger, så kan symptomene gå over, sier Skarsvaag.

Venner beskytter

Et funn fra studien er at venner beskytter mot ADHD-lignende symptomer. Mangel på venner i barnehage eller skole kan gi konsentrasjonsvansker, nedsatt evne til å mestre sinne og økt forekomst av ADHD-symptomer.

– ADHD er ganske arvelig betinget, men ikke fullstendig. Og det ser ut til at de ungene som blir utestengt fra vanlig fellesskap, i større grad utvikler ADHD-symptomer enn de som blir integrert, sier Wichstrøm og fortsetter:

– Selve det å ikke være integrert i et barnefellesskap, gjør at man ikke lærer hvordan man skal regulere adferden sin. Altså at man ikke vet når man skal si stopp. Man vet ikke hva som passer seg eller ikke, sier Wichstrøm.