Hopp til innhold

Ønsker din kunnskap om rødlista arter

Både gjøk, rype og blåstrupe er nå på rødlista i Norge for aller første gang. Mandag offentliggjorde Artsdatabanken de foreløpige resultatene.

Gjøk i flukt

Gjøken er en fugl som mange har et forhold til. For aller første gang har den havnet på lista over truede arter i Norge.

Foto: Trond Selven

Snorre Henriksen, Artsdatabanken

Prosjektleder i Artsdatabanken, Snorre Henriksen, er en av dem som har jobbet med den nye rødlista siden 2010.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Rødlista blir offentliggjort hvert femte år, sist gang i 2010. I år er det første gang i historien at ei midlertidig liste blir offentliggjort før den endelige lista skal være klar i november.

– Vi tror tiden for dette er moden, det er allerede prøvd i Sverige med gode resultater. Det vi håper er å få økt kunnskap ved at både amatører og fagfolk kan melde inn det de vet om artene, sier prosjektleder ved Artsdatabanken, Snorre Henriksen.

I løpet av det siste året har 24 ekspertkomiteer jobbet med å vurdere over 21.000 arter basert på tilgjengelig kunnskap.

Størst endring hos fuglearter

Ifølge Henriksen er det ikke snakk om store endringer fra lista i 2010, men de ser en negativ utvikling blant flere fuglearter.

– Det er snakk om ganske ulike fugler. Noen er standfugler, mens andre er trekkfugler. Det mest spesielle er kanskje at en stor andel fjellfugler og sjøfugler har havnet på lista, sier han til NRK.

Blant artene som har kommet på lista for første gang finner vi rype, gjøk, lappspurv og blåstrupe.

– Gjøken er jo en art som mange kjenner. Den har hatt en tilbakegang på omtrent 30 prosent de siste 15 årene. Og dette er en utvikling vi ser i hele Europa.

Gaupa får endret status

Gaupe

ENDRET STATUS: Gaupa har endret status til sterkt truet.

Foto: SVEIN OPPHEIM / Scanpix

Gaupa har lenge vært på rødlista, men i 2010 var den i kategorien sårbar. Nå er statusen endret, og arten blir betegnet som sterkt trua.

– Vi har ikke sett en stor endring i bestanden i Norge, men bestanden i Sverige har gått tilbake, og det betyr mindre innvandring fra nabolandet, sier prosjektlederen.

I forrige uke kom det mange reaksjoner da det ble kjent at rypa havna på rødlista, men Henriksen forklarer at dette ikke nødvendigvis får konsekvenser.

– Artsdatabanken lager denne lista slik at forvaltninga skal ha best mulig kunnskap. Det er ikke noe automatikk i at en art blir freda, eller at det blir begrensninger i jakta. Dette bestemmer grunneiere og forvaltning, sier han.

Nå ønsker de hjelp for å fullføre rødlista.

– Det er mange som sitter med kunnskap vi ikke har, og den trenger vi. Gå inn på nettsidene våre og kom med ditt bidrag, sier Henriksen.

Rype

Rypebestanden er halvert på 10 år, og arten har nå havnet på rødlista.

Foto: Steinar Lote / NRK