Ny villbie funnet på Røros

For første gang i Norge er det funnet en såkalt Fjellsmalbie.

Fjellsmalbia (Lasioglossum boreale)

Fjellsmalbia (Lasioglossum boreale) er funnet for første gang i Norge på Kvitsanda på Røros. Her er det en helt unik insektfauna, og et nytt kartleggingsprosjekt har påvist nærmere 20 nye insektarter knyttet til sand, deriblant den spesielle Fjellsmalbia.

- Dette er en av ytterst få man finner i fjellstrøkene, sier seniorforsker hos NINA, Frode Ødegård.

Bien ligner på en vanlig honningbie, men den er mindre og helt svart. Den har også spesielt lange antenner.

- Med disse er den ekstra godt rustet til å finne partnere, sier Ødegård.

190 arter

Ville bier har generelt en sørlig utbredelse og dette er derfor en av ytterst få biearter som kun finnes i våre fjellområder. Bieeksperter har i lengre tid sett spesielt etter denne arten i Norge. Det finnes om lag 190 arter av ville bier i Norge, og de aller fleste artene utvikler seg i varm sand. Insektene har en svært viktig funksjon i naturen som pollinatorer av planter som for eksempel frukt og bær.

Sårbart

Sandområder omfatter relativt små og avgrensede arealer både i innlandet, på kysten og langs våre vann og vassdrag. Disse naturtypene har tradisjonelt fått svært liten oppmerksomhet i naturforvaltningen, til tross for et svært rikt biologisk mangfold som inkluderer en rekke arter som er truet. Felles for mange av artene knyttet til sandmiljøer er at de er ekstremt varmekjære og må ha tilgang på bar, soleksponert sand hvor de graver huller der avkommet utvikler seg.

- Siden disse biene er så varmekjære kan de bare leve i sandområder hvor det er veldig varmt, sier Ødegård.

Artsmangfoldet i sanda står imidlertid i fare for å forsvinne både på grunn av nedbygging og for intens bruk, som for eksempel på badestrender.