Ny utredning: Fosen bør slås sammen i år

Fylkesmannen i Sør-Trøndelags utredning viser at de sju kommunene på Fosen har klart mest å tjene på å slå seg sammen til én kommune.

Vindmøller på Bessakerfjellet i Roan

Roan er foreløpig bare i dialog med Åfjord og Bjugn om å slå seg sammen. Kommunalministeren og fylkesmannen ønsker at kommunene på Fosen tenker enda større.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Ove Vollan og andre ordførere og rådmenn på framlegginga av utredninga om Stor-Fosen

Ove Vollan var blant ordførerne fra Fosen som var til stede på framlegginga av utredninga fra Fylkesmannen.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK
Åfjord-ordfører Vibeke Stjern

Åfjord og ordfører Vibeke Stjern er i samtaler med Roan og Bjugn om å slå seg sammen. Hun er i utgangspunktet positiv til én kommune på Fosen.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Det var kommunalminister Jan Tore Sanner som i februar ba Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om utrede mulighetene for å slå sammen de sju kommunene på Fosen til én kommune.

Da hadde han invitert alle ordførerne i regionen til et møte på sitt kontor for å få fortgang i kommunereformen på Fosen. Flere av kommunene er i dialog om å slå seg sammen, men foreløpig har det vært få samtaler om en storkommune.

– Det har vært veldig krevende å lage rapporten. Dette er den mest krevende analysen vi i NIVI har laga. Det er første gang vi har hatt som oppgave å se på kommunestruktur i sammenheng med oppgaver og lokal organisering, forteller Geir Vinsand, som er en av forfatterne av rapporten.

Fra 2022

Den 60 sider lange rapporten peker på at Stortinget bør vedta å slå sammen alle kommunene allerede i løpet av våren. Forfatterne bak rapporten mener Fosen kommune kan etableres allerede fra 2022.

– Det er behov for en helhetlig løsning som kan sikre en samordna samfunnsutvikling til det beste for Fosen i lys av allerede vedtatte investeringer, herunder lede og styre utviklinga mot ett felles bo-, service- og arbeidsmarkedsområde de kommende fem til ti åra, står det i rapporten.

Alle kommunene på Fosen står overfor mange av de samme utfordringene i åra som kommer. Det er mange og små fagmiljøer med tanke på å utvikle tjenestene til kommunen. Det er også vanskelig å rekruttere folk til mange av stillingene.

Et klart flertall av de intervjua kommunelederne uttrykte at én kommune er en langsiktig løsning på disse utfordringene. Unntaket er lederne i Osen som er helt imot å slå seg sammen med andre.

– 28 av 29 intervjua ledere har Fosen som én kommune som det langsiktige målet. Så er det interessemotsetninger knytta til det løpende samarbeidet. Fosen har vært litt kjent for at man tar ulike posisjoner. Det er syv kommuner med hver sin mening, sier Vinsand.

Flere ulemper

Utrederne mener potensialet til en storkommune er stort.

«Den nye kommunen kan organiseres som en balansert flersenterkommune med utvida ansvar for tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling, som vil være en ny og forsterka kommuneløsning med overføringsverdi til andre deler av landet», står det i rapporten.

Likevel har utrederne registrert flere ulemper også ved stor-kommuneløsninga.

Store reiseavstander innad i kommunen, spredt senterstruktur og politiske interessemotsetninger trekkes fram som utfordringer. En storkommune kan også bli ramma av sentralisering og dermed kan innbyggere tape lokal råderett over områder.

Ove Vollan er ordfører i Rissa. Hans kommune har allerede vedtatt å slå seg sammen med naboene i Leksvik. Han sier at med tanke på den prosessen de nå er inne i, så er det krevende å begynne å tenke på Stor-Fosen.

– Samtidig ser vi en del muligheter ved å stå sammen. Men vi har litt forskjellige ståsteder nå. Men første skritt nå blir å ta med denne rapporten tilbake til kommunestyrene våre, sier Vollan.