Hopp til innhold

Ann og Ole Roald får teste ny teknologi i bjellene – kan berge flere sauer fra rovdyr

Dårlig mobildekning gjør at de gamle radiobjellene fungerte dårlig da bjørn herjet i saueflokken til Ann og Ole Roald Berg i fjor. Nå skal ny teknologi i bjellene redde flere sauer på utmarksbeite i Norge.

Ann og Ole Roald Berg med sau som har fått nye radiobjeller.

TRO PÅ NYE RADIOBJELLER: Det har vært vanskelig å overvåke sauene på utmarksbeite for Ann og Ole Roald Berg. Mobildekninga er dårlig. Nå kan problemet være løst med nye radiobjeller som settes på denne sauen.

Foto: Rita Kleven

70.000 sauer og en del rein og storfe bruker radiobjeller på beite i utmarka her i landet.

Men i enkelte deler av landet er mobildekninga dårlig. Dermed fungerer radiobjellene og den elektroniske overvåkninga ikke godt nok.

I sommer starter en omfattende testing av nye radiobjeller i flere rovdyrutsatte områder med dårlig dekning.

Store tap

Ett av områdene er i Strompdalen i Namsskogan i Trøndelag der Ann og Ole Roald Berg bor. I fjellområdet har de i årevis sendt sauer og lam på beite. De siste årene har tapene av dyr vært store.

I fjor var det snaut 400 sau og lam som ikke kom tilbake til gården. Mange av dem ble tatt av bjørn, selv om sauene går i et beiteprioritert område.

Paret har stor tro på de nye radiobjellene de nå skal sette på dyrene før de sendes på beite.

– Jeg har veldig stor tro på at det blir en suksess. Så får vi overvåket sauene maksimalt under beitinga, sier sauebonde, Ole Roald Berg.

Strompedal i Namsskogan

DÅRLIG MOBILDEKNING: Nye basestasjoner er satt opp og nye radiobjeller prøves når sauene slippes på beite i dette rovdyrutsatte området her i Strompdalen i Namsskogan.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Utprøving i stor skala

Nå er det satt opp syv basestasjoner for at de nye radiobjellene skal fungere bedre. Systemet er testa ut i vinter ved at både skiløpere og snøskuterførere har hatt med bjeller ut i fjellet.

I tillegg til den storstilte satsinga i Namdalen vil de nye radiobjellene også testes ut seks andre steder i Trøndelag og Innlandet.

Hele 850 nye bjeller settes på sauene til Berg og hos en sauebesetning i nabokommunen Grong. I tillegg brukes bjellene gårdbrukerne har anskaffa tidligere. Dermed kan alle mordyra sendes på beite med radiobjelle om halsen. Noen lam får også sendere.

Første lam får radiobjelle på gården i Strompedalen i Namsskogan.

FØRSTE LAM FÅR RADIOBJELLE: God dag på gården når Ståle Lyng fra Radiobjellelaget monterer ny radiobjelle på lammet. Sauebøndene Ann og Ole Roald Berg følger med.

Foto: Rita Kleven

– Vi forventer at dette fungerer bra, sier Ståle Lyng, daglig leder i Nord-Trøndelag Radiobjellelag.

De nye radiobjellene er produsert av Telespor og bruker teknologien LoRaWan.

Mange bjeller fungerer bra

– Mobildekning er stort sett ikke noe problem de fleste steder i landet, men det er enkelte områder hvor det til nå ikke har vært noe dekning. Det er i disse områdene at vi prøver ut en løsning med egne basestasjoner, forteller Glenn Bjerke i Telespor.

Radiobjeller på dyr brukes i utmarka i de fleste fylkene i landet. 70.000 dyr brukte radiobjeller i fjor. 15 prosent av bjellene ble satt på rein og storfe.

Sau på gård i Strompedalen i Namsskogan

HÅPER Å BERGE DYR: Sauer og lam skal få radiobjeller før de sendes på utmarksbeite i fjellet. De siste åra har hundrevis av sau og lam ikke kommet tilbake fra utmarksbeite. Mange har blitt dokumentert tatt av bjørn.

Foto: Rita Kleven

Overvåker og forebygger

– Jeg er veldig glad for at de rovdyrutsatte bøndene i Strompdalen og Harran får prøve ut dette, sier Tone Våg.

Hun er styreleder i Nord-Trøndelag Radiobjellelag, og har fått jobben med daglig overvåking av de nye radiobjellene. Hun håper systemet fører til raskere svar når det er tap av sau i området.

For å finne årsaken til at sau dør på beite er det viktig å finne kadaveret så fort som mulig. Dersom alarmen går vil radiobjella fortelle hvor sauen er, og bøndene kan rykke ut til riktig sted raskt.

Fylkesmannen i Trøndelag har i lengre tid hatt dialog med de rovdyrutsatte sauebøndene i Namdalen om forebyggende tiltak for beitesesongen 2020. Sammen med bøndene og radiobjellelaget falt valget på uttesting av den nye radiobjelleteknologien. Fylkesmannen har bevilga i overkant av 1,5 millioner kroner til prosjektet.

– Jeg har store forventninger til at de nye radiobjellene skal lette tilsynet og sauesankinga i besetningene. Det sier Inge Hafstad som er seniorrådgiver ved klima- og miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Han mener også at de nye radiobjellene indirekte vil kunne føre til reduserte tap. Prosjektet skal evalueres etter årets beitesesong.

Radiobjelle-lag pakker ut nye radiobjeller. Fra venstre daglig leder Ståle Lyng og styreleder Tone Våg i Radiobjellelaget.

STOR TEST AV RADIOBJELLER: Flunkende nye radiobjeller pakkes ut.