Kartla overvektiges matvaner – én gruppe skilte seg spesielt ut

Når på døgnet du spiser, kan ha mye å si for kaloriinntaket ditt.

Fedmestudie i Bergen. En deltager måler midjen.

BMI OVER 30: Deltagerne i denne studien hadde alle en kroppsmasseindeks over 30. Da er man i fare for å utvikle sykdommer som diabetes type 2, høyt blodtrykk, samt hjerte- og karsykdommer.

Foto: Amanda I. O. Andersen

Å skulle gå ned i vekt er både sammensatt og komplisert. Det er mange ulike faktorer som spiller inn.

Eksperter synes det er vanskelig å forklare hvorfor folk stadig vekk blir tykkere, selv om man tilsynelatende i dagens samfunn spiser mindre og trener mer.

For å få et bedre innblikk, har forskere i Bergen sett nærmere på matvanene blant folk med fedme. Ikke bare hva de spiser, men også når på døgnet de spiser mest.

Her er det spesielt en gruppe som skiller seg ut.

– Vi fant en betydelig forskjell i inntak av kalorier ut ifra når på døgnet deltagerne våre spiste. Folk som spiste måltidene seint, gjerne på natten, inntok omtrent 500 kalorier mer enn andre, sier Cathrine Horn til NRK.

Hun er stipendiat ved Universitetet i Bergen og har ledet studien, som er publisert i tidsskriftet British Journal of Nutrition.

Rapporterte alt de spiste og drakk

I undersøkelsen deltok 200 nordmenn i alderen 20 til 55 år. Kriteriene for deltagelse var at de hadde en kroppsmasseindeks (BMI) på over 30.

I løpet av en periode på seks dager måtte deltagerne rapportere i detalj hva de spiste og drakk gjennom dagen. Det var også viktig å melde inn når måltidene ble inntatt.

Alt fra brødskiver til grønnsaker og snacks ble registrert i et digitalt skjema. Også trening og annen aktivitet ble kartlagt i undersøkelsen.

– Andre studier har gjerne sett på enkeltmåltid. Vi ønsket å danne oss et mer komplett bilde av kostholdet, både gjennom valg av enkeltmatvarer samt måltidsmønstre, sier Horn.

Deltagerne ble delt opp i fem grupper ut fra når på døgnet de spiste mest mat.

Cathrine Horn er forsker og klinisk ernæringsfysiolog. Hun leder en fedmestudie ved Universitetet i Bergen.

LEDER STUDIEN: Cathrine Horn er stipendiat og klinisk ernæringsfysiolog ved Mohn ernæringsforskningslaboratorium på Senter for ernæring i Bergen. Etter studien ble det arrangert matlagingskurs for deltagerne.

Foto: Amanda I. O. Andersen

Et lite mysterium

Et av hovedfunnene i studien var blant dem forskerne kaller «midnight-eaters». Måltider og snacks etter klokken 22.00 på kvelden ga økt inntak av kalorier.

Ifølge studien bestod de nattlige måltidene av heller usunne produkter som pasta, snacks og alkohol.

Men til tross for at denne gruppen spiste 500 flere kalorier daglig, så ga ikke kaloriene noe særlig utslag på vekten.

– Dette er et lite mysterium, og det kan handle om biologi og andre faktorer vi ikke har tatt høyde for i vår undersøkelse.

Horn tror likevel nattespisingen er problematisk, og et funn man bør være obs på.

– Når man skal kartlegge kostholdet hos folk med fedme, så er det ofte lett å ta tak i de tradisjonelle måltidene. Så stopper man etter kveldsmaten. Men denne studien sier noe om hvor viktig det er å se på hele bildet.

Blant deltagerne i studien var det et flertall som inntok nattlige måltider.

Mann spiser mat fra kjøleskapet om natta

SPISER OM NATTEN: Deltagere som spiste om natten hadde høyere kaloriinntak sammenlignet med andre i studien. Det viste seg også at matvalgene man tar seint på kvelden, ikke var særlig sunne.

Foto: Getty Images / Getty Images

Viktige funn for bedre oppfølging

Forskerne i Bergen håper den nye studien kan føre til bedre behandling for de som trenger det.

– Vi mener en bredere kartlegging er nødvendig, da man kan være litt forutinntatt om hva overvektige folk spiser. Gjerne at alle som har fedme spiser det samme, og slik er det jo ikke. Skal man kunne skreddersy kostråd, så er det greit å vite hvor store variasjonene er.

Denne undersøkelsen er en del av en toårig kostholdsstudie.

Siste fra Trøndelag

Midtnytt tirsdag med Elisabeth Strand Mølster

Midtnytt tirsdag med Elisabeth Strand Mølster