Ny stengning Grilstad

E6 Grillstadtunnelen er nå igjen stengt i nordgående retning da feiemaskin er på plass for å koste opp glasskår i vegbanen.