Ny runde om rovdyrområde

Rovviltnemnda ble i møte med Klima- og miljødepartementet i dag bedt om å gå i ny dialog med Miljødirektoratet, for å finne en løsning som gjør at målet om tre ynglende bjørn i Trøndelag blir oppfylt. Målet er en tydeligere soneforvaltning enn det vi har i dag, sier statssekretær Atle Hamar til NRK.