Ny rapport: Dette skolefaget kan hjelpe elever å takle stress

Elevene på en ungdomsskole i Trondheim sier at de håndterer stress og utfordringer i livet bedre, etter å ha deltatt på et prøveprosjekt med livsmestring på timeplanen. – Folk har lært å ta det med ro, sier Erlend Aune (15).

Ugla Skole i Trondheim

​​​​​​​Psykiatrisk sykepleier Helen Jensen har stått for undervisningen i livsmestringsfaget. Hun sier at hun har vært opptatt av å høre hva elevene selv ønsker å lære mer om. – Det de setter høyest på ønskelisten er angst, depresjoner, selvmordstanker og selvskading.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Livsmestringsfaget, som er en del av et prøveprosjekt, har fått navnet UPS! (Utdanning i PSykisk helse, journ. anm.).

Nå er forskningsrapporten fra prosjektet klar, og den tegner et bilde av hvordan ungdommene selv har opplevd å lære om psykisk helse.

I en gruppesamtale sier én av elevene:

Det er veldig bra at vi snakker om hvordan det kan være å ha det vanskelig. Det blir lettere for de som sliter, for da vet de at de ikke er alene om å ha det vanskelig, og de kan skjønne at de har noen som støtter dem. Fordi, vi støtter jo alle som har det vondt.

Elev i niendeklasse

Spørreundersøkelser fra blant annet Ungdata peker mot at stadig flere unge opplever psykiske helseplager. Samtidig er det en økning i antall unge som rapporterer om bekymringer, stress og søvnvansker.

Det er ikke nytt i seg selv at det gjennomføres undervisning i psykisk helse i skolen. Likevel er det første gang psykisk helse er et obligatorisk livsmestringsfag som er gjennomført systematisk og grundig gjennom et helt skoleår for elever i ungdomsskolen.

Psykiatrisk sykepleier Helen Jensen

Psykiatrisk sykepleier Helen Jensen sier hun har fått positive tilbakemeldinger fra elevene etter å ha lært dem om psykisk helse. – Og jeg opplever at de forstår både seg selv og andre bedre.

Foto: Stein Roar Leite/NRK

Rapporterer om økt grad av mestring

Undervisningen har vært gjenstand for forskning, som har belyst elevenes erfaringer med UPS! og hva de har lært gjennom faget.

NTNU-forsker Anne Torhild Klomsten

NTNU-forsker Anne Torhild Klomsten, som er initiativtaker til UPS!, mener det er svært viktig at barn og unge lærer om livsmestring.

Foto: Kristin Grønning / NRK

Etter ett år med faget skårer også elevene høyere på mestring, det vil si ressurser de kan ta i bruk for å takle motgang eller utfordringer i livet.

– Mestring er selve kjernen i psykisk helse. Individuelle mestringsstrategier er svært viktige beskyttelsesfaktorer for psykisk helse. Å ha det bra handler ikke om å ha et perfekt liv. Det handler om hvordan man mestrer normale stressutfordringer i hverdagen, sier NTNU-forsker Anne Torhild Klomsten.

Har lært å stresse ned

Ola Hoemsnes Sandum (15) og Erlend Aune (15) i tiendeklasse på Ugla ungdomsskole hadde begge livsmestring på timeplanen i fjor.

Ola Hoemsnes Sandum og Erlend Aune

I ett år har niendeklasse på Ugla ungdomsskole lært om hvordan de kan ta vare på sin psykiske helse. Fra venstre: Ola Hoemsnes Sandum (15), psykiatrisk sykepleier Helen Jensen og Erlend Aune (15).

Foto: NRK

De mener faget har lært dem teknikker som er nyttige for å komme seg gjennom en stressende hverdag.

– Det å være ung i dag, spesielt det å være tiendeklassing, er veldig stressende. Og når man går gjennom en prosess i kropp, hode og sinn som kan være vanskelig å takle, er det godt å ha slike timer for å få svar på alle tankene man gjerne vil ha svar på, sier Ola.

– Vi kalles jo generasjon prestasjon, og da er det veldig greit å få vite om hvordan vi kan få et avbrekk fra å være så fokuserte på alle prestasjonene våre, også utenfor timene og videre utover i livet, sier Erlend.

Erlend Aune og Ola Hoemsnes Sandum

Både Erlend Aune (15) og Ola Hoemsnes Sandum (15) mener at livsmestring burde være et eget fag på timeplanen for ungdomsskoleelever. – Folk har lært å ta det med ro, så de er ikke så stressa som vanlig, sier Erlend.

Foto: Stein Roar Leite/NRK

Livsmestring i nye læreplaner

Fra 2020 skal livsmestring og folkehelse inn som ett av tre tverrfaglige temaer i de nye læreplanene.

NTNU-forsker Anne Torhild Klomsten mener det er positivt, men sier hun er usikker på om det vil være tilstrekkelig.

– Elever ser for seg at livsmestringstematikk som tverrfaglig fokus kan «renne ut i sanden», altså prioriteres vekk til fordel for andre og viktigere faglige tema. Selv om det ikke er noe fasit, mener jeg «ja, takk – begge deler».

Hun sier videre at det vil være viktig å ivareta lærernes kunnskap og kompetanse, slik at de kan undervise elevene i temaer som psykisk helse og livsmestring.