Folk flest mener vindkraftutbygging må avgjøres lokalt

Et klart flertall ønsker at kommunene skal ha det endelige ordet når det gis tillatelse til å bygge ut vindkraftverk. Det viser en fersk meningsmåling fra NRK.

Demonstrasjon mot vindmøller på Frøya

LOKAL MOTSTAND: Flere er mer negative til vindkraft nå enn de var for et år siden, ifølge NRKs kartlegging. Bildet er fra da aksjonister på Frøya i Trøndelag aksjonerte mot kommunestyret i forbindelse med vindkraftutbygging.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Hvor blir lokaldemokratiet av når alle de lokale samfunnene blir overkjørt av staten? Så enkelt er det egentlig, sier Karen Johanne Stai.

Og mange er enige med Stai, ifølge en fersk meningsmåling Opinion har gjort for NRK.

52 prosent av de spurte har sagt at det bør være lokale myndigheter som til slutt skal få bestemme når det gis tillatelse til å bygge ut vindkraftverk.

25 prosent mener at sentrale myndigheter skal ha siste ord, mens 23 prosent sier de ikke vet.

Mener folk er opprørte

– Jeg er ikke overrasket over tallene, sier talsperson for Motvind, Sverre Sivertsen.

I 2019 gikk vindkraftmotstandere over hele landet sammen i organisasjonen Motvind, som jobber med å stanse utbygging av vindkraft i Norge.

De har nå 12.000 medlemmer og har samlet inn millioner til kampen mot vindkraft. Det mener Sivertsen er en tydelig indikator på en voksende folkelig motstand.

– Vindkraftkonsesjonene er blitt veldig sentraliserte, og at det bare er noen få personer som deltar i de endelige beslutningene. Folk er jo opprørte over at lokaldemokratiet nærmest er satt ut av spill i disse sakene, sier Sivertsen.

Flere er mer negative til vindkraft nå enn de var for et år siden, viser NRKs ferske undersøkelse.

Andreas Thon Aasheim Hamnefjell Vindkraftverk

LOKAL FORANKRING: Spesialrådgiver i Norwea, Andreas Thon Aasheim, mener de lokale myndighetene allerede har stor innflytelse i forbindelse med vindkraftutbygging.

Foto: Privat

For dårlig lokal involvering

Vindkraftbransjens organisasjon, Norwea, medgir at tallene kan tyde på at folk ikke har vært god nok involvert i forbindelse vindkraftutbygginger.

– Et av problemene med utbyggingen vi nå ser er at det har tatt for lang tid mellom konsesjon og til det bygges. Og der har involveringen av de lokale vært for dårlig, sier spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i Norwea.

Nylig la olje- og energiminister, Tina Bru (H), fram innstramminger skal gjøre det vanskeligere å bygge ut vindkraft.

Det mener Aasheim var et viktig grep.

– Det var et riktig og klokt valg av statsråden. Samtidig er det viktig å huske på at kommunen er helt sentral, og har alltid vært helt sentral, i konsesjonsprosessen, sier Aasheim.

Karen Johanne Stai

Karen Johanne Stai etterspør mer lokaldemokrati. Hun er en av flere tilfeldige personer på gata i Trondheim som NRK har snakket med om vindkraftutbygging.

Foto: Eva Ersfjord / NRK
Roy Johnsen

Roy Johnsen mener sentrale myndigheter skal bestemme.

Foto: Eva Ersfjord / NRK
Monica Aunøien

Monica Aunøien mener det er viktig at lokale myndigheter bør bli hørt.

Foto: Eva Ersfjord / NRK

Vindkraft er en vanskelig sak

For mange er vindkraftutbygging en vanskelig og betent sak å ta stilling til.

– Energipolitikken i Norge er det jo staten som skal stå bak, sier Roy Johnsen, som er en av flere tilfeldige folk på gata NRK har snakket med.

– Men utbygging av vindkraft har jo mye med naturen lokalt å gjøre, sånn at lokale myndigheter bør helt klart få være med og gi sitt syn på det. Men når det kommer til alt, mener jeg at det er statlige myndigheter som skal bestemme, utdyper Johnsen.

Monica Aunøien mener på sin side at sentrale myndigheter bør legge føringer, men at de ikke skal trekke beslutningene uten å ha tatt hensyn til kommunene.

– De lokale bør jo også bli hørt. Sånn som det er nå, virker det som om mye lokale interesser føler seg rimelig overkjørt, sier Aunøien.

NRK forklarer

Hvorfor er det så mye bråk om vindkraft?

Norge trenger mer fornybar energi i fremtiden. Vindkraft kan bidra til det. Men det tar plass.

29.000 km2 av landet er egnet, har norske myndigheter hevdet. Det er et område på størrelse med Belgia.

Vindturbinene kan strekke seg mer enn 200 meter oppover og lager en svisjende lyd.

De kan ta livet av planter og dyr og endre friluftslivet. Mange mener de er stygge.

Men de kan også redusere landets klimautslipp, gi inntekter og arbeidsplasser.

Nå skal mange anlegg snart stå ferdige. Når vindturbinene reises og blir synlige, vekker det reaksjoner. 

Det har ført til økt motstand og en nasjonal aksjonsgruppe. De vil ha et oppgjør i retten.

– Vi vil beskytte dyr, fugleliv og helsa til folk