Slutt på å sende pasientjournaler i posten

Leger er frustrerte over at journaler i dag ikke kan deles elektronisk mellom sykehusene. Nå håper de en ny lov vil gjøre det slutt på å fakse og poste pasientdata.

Journaler

– Før vi åpner opp for elektronisk journaltilgang på tvers av sykehus, må sykehusene avtale seg imellom hvilke kjøreregler som skal gjelde, sier personvernombud Øyvind Røset.

Foto: Torje Bjellaas / NRK

Leger ved ett sykehus kan i dag ikke se journalene til et annet sykehus, de må be om å få fakset opplysningene over.

– Slik lovverket er nå, er det Helse Nord-Trøndelag som eier dataene til pasientene i Nord-Trøndelag, og St. Olavs Hospital som eier dataene til pasientene ved sykehuset. Den som skal ha tilgang til journalene, må først få tildelt rettigheter fra databehandleransvarlig ved sykehuset som eier dataene, sier fagsjef i Helse Nord-Trøndelag, Paul Georg Skogen.

Flere leger har fortvilt over situasjonen, og synes det er håpløst at en stor del av arbeidsdagen blir brukt til å ringe andre sykehus for å få sendt pasientjournaler per faks eller post.

LES: Sender pasientjournaler via telefaks

– Teknikken har ligget foran lovverket

Paul Georg Skogen

Fagsjef i Helse Nord-Trøndelag, Paul Georg Skogen.

Foto: NRK
pasientjournal

Fra nyttår kan det bli mulig å dele elektroniske pasientjournaler mellom sykehusene.

Foto: illustrasjon / NRK

– Dagens lov sier at kun den som er ansatt i virksomheten har lov til å logge seg inn i journalsystemet og finne opplysningene som trengs, sier personvernombud ved St. Olavs Hospital, Øyvind Røset.

Grunnen til dette er at hvert av sykehusene er en egen juridisk enhet, dermed inntreffer denne begrensningen som står i dagens lovverk.

Resultatet er at man har fakset og postet journaler i alle år.

– Vi vet at det finnes andre tekniske løsninger, men disse løsningene har ligget i forkant av lovverket, sier fagsjef Skogen.

LES: Pasientjournal på mobil en suksess

– Ikke bare å åpne for deling

Nå er imidlertid Helseregisterloven revidert og endringer på gang.

– Den nye loven åpner for at det er pasientforløpet som bestemmer hvor pasientdataene kan åpnes, sier Skogen, som håper dette trer i kraft allerede på nyåret.

Men personvernombud Røset tror ikke det vil gå så lett å åpne for elektronisk deling av pasientjournaler.

– Før vi åpner opp for tilgang på tvers av sykehus, må sykehusene avtale seg imellom hvilke kjøreregler som skal gjelde. Man må diskutere hvem som skal være den juridisk ansvarlige for innholdet i journalen, og man må se til at hvert sykehus har god nok tilgangskontroll.

Først når dette er på plass, kan man vurdere å foreta den tekniske åpningen som muliggjør tilgang, mener Øyvind Røset.

LES: Pilotprosjekt om pasientjournaler