Bygger ny katolsk kirke

Den katolske kirke i Midt-Norge håper den nye St. Olav domkirke kan stå ferdig om fire år. I dag ble vinnerutkastet presentert.

Skisse ny katolsk kirke

Slik kan den nye St. Olavs domkirke bli seende ut i 2014.

Foto: Eggen Arkitekter AS

– Hele juryen var samstemte i hvilket utkast vi likte best. Det var derfor gledelig da vi fikk vite at oppdraget går til Eggen arkitekter, sier Egil Mogstad som leder byggekomiteen. Han har også sittet i juryen.

River dagens kirke

Slik dagens St. Olav domkirke i Trondheim framstår vil det ikke være hensiktsmessig, hverken økonomisk eller energimessig å starte restaurering.

Til det er kirken i for dårlig forfatning, mener den katolske kirke i Midt-Norge.

De nye planene forutsette derfor at den nåværende kirken rives.

– Den nye kirken vil få et moderne arkitektonisk uttrykk, men med klare referanser til middelalderen. Den er tydelig i slekt med Erkebispegården, sier Mogstad.

Trenger større plass

Den katolske kirke i Midt-Norge begrunner ønsket om nytt kirkeanlegg med behovet for mer plass. Dagens kirke ble bygget i 1973, og menigheten har vokst betraktelig siden den gang.

– I dag er det rundt 6 000 katolikker i Trondheimsregionen. 1 000 av disse går jevnlig til messe, men vi har kun plass til 200. I helgene har vi gjerne fire messer, forteller komitélederen.

I alt teller menigheten medlemmer fra mer enn 70 nasjonaliteter fra alle kontinenter. Bevissthetet omkring Olavsarven øker, samtidig som arbeidet med å legge forholdene til rette for pilgrimer skyter fart.

Menigheten mener derfor det er på høy tid å bygge en kirke som svarer på disse utfordringene.

– Juryen mener skisseutkastet som nå er valgt tar hensyn til alle disse behovene. Forslaget «Trinitas» viser på en overbevisende måte at bygget kan realiseres på tomten vi har til rådighet, sier Mogstad.

Symbolsk dato for åpning

Den nye kirken skal bygges med plasser til 500 tilhørere. Menigheten ser for seg en treskipet basilika, det vil si et høyere midtskip og to lavere sideskip. Disse er adskilt med 2x6 søyler som symboliserer de tolv apostlene.

Mogstad håper kirken kan står ferdig i 2014.

– 16. oktober 2014 er det 1 000 år siden Olavs omvendelse. Dagen vil markere tusenårsminne for Olavs dåp i Rouen i Frankrike, sier Mogstad til NRK.no.