Hopp til innhold

Ny godsterminal i Trøndelag

En ny godsterminal i Trøndelag kan bli plassert enten på Torgård på Heimdal eller Midtsand i Malvik, går det fram i ny rapport.

Godstog med tømmer

En ny godsterminal kan bli bygd flere steder i Trøndelag, går det fram i rapport fra Jernbaneverket.

Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Dette er to steder som peker seg ut i en rapport som ble overlevert fra et utvalg i Jernbaneverket til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i dag.

Trenger ny godsterminal

Dagens godsterminal på Brattøra, like ved sentralbanestasjonen i Trondheim, er snart for liten. Samtidig er det få utvidelsesmuligheter i området der godsterminalen er plassert.

Med fortsatt vekst i godstrafikken på Brattøra, forventes det at kapasitetsgrensen er nådd i 2020.

Samferdselsminister Magnhild Meltvet Kleppa får rapporten.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa får rapporten fra prosjektleder i Jernbaneverket, Lise Nyvold.

Foto: Tone Iversen

Heimdal og Malvik

Utvalget i Jernbaneverket, som har sett på hvor en ny godsterminal kan plasseres i Trøndelag, har rangert de ulike alternativene.

- Best score i en sammenstilling av flere kritierier får Torgård i Heimdal og Midtsand i Malvik, sier prosjektleder i Jernbaneverket, Lise Nyvold.

Andre alternativ er fortsatt aktuelle, som Søberg i Melhus, Trolla nær sentrum i Trondheim og Hell i Stjørdal.

-Vi står igjen med en løsning der jernbane og havn er etablert forskjellige steder sør for Trondheim. Den andre løsningen er jernbane og havn samlokalisert øst for Trondheim, sier senioringeniør Raymond Siiri i Jernbaneverket.

Motstand mot godsterminal i Malvik

Motstanden mot å få en godsterminal og havn i Malvik er stor.

- For oss i Malvik er det helt uaktuelt. Vi vil argumentere sterkt imot at det bygges havn og godsterminal på det nye regionale friluftsområdet, sier ordfører i Malvik, Terje Bremnes Granmo til NRK. Han sier at badestranda i området brukes av folk også fra Trondheim og Stjørdal.

- Jeg føler meg sikker på at det ikke blir Hell som får en ny godsterminal, sier ordfører i Stjørdal, Johan Arnt Elverum.

Han viser til at fire alternativ kommer bedre ut enn Hell, blant annet i forhold til miljø og økonomi.

- Alternativene er bedre dess nærmere vi kommer Trondheim, fordi tyngden av gods som kommer sørfra skal til Trondheim, mener Elverum.

Ordfører i Malvik, Terje Bremnes Granmo

Ordfører i Malvik, Terje Bremnes Granmo, vil ikke ha godsterminal i kommunen.

Foto: Tone Iversen

Avgjøres i 2013

Rapporten som Jernbaneverket overleverte torsdag, skal nå sendes ut på høring.

- Jeg har registrert at det er høy temperatur i debatten om hvor en ny godsterminal skal plasseres, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringa kommer til å komme med sin innstilling tidlig i 2012. Saken vedtas endelig av Stortinget i 2013.

Stortingsrepresentant Susanne Bratli fra Arbeiderpartiet er ikke i tvil om at en ny godsterminal må plasseres i tilknytning til ei havn.

- De rødgrønne partiene i transportkomiteen på Stortinget er enige om at mere gods må overføres fra vei til jernbane og sjø. Da må logistikknutepunktet være ved ei kai. Det er en fordel at det lokalt blir enighet om dette. Hvis ikke må vi om nødvendig få en statlig regulering av området som velges, sier Bratli.

Godsterminalen på Brattøra

Dagens godsterminal på Brattøra i Trondheim kan bli for liten i 2020, og ny godsterminal må bygges.

Foto: Jernbaneverket