Hopp til innhold

Nesten halvparten av verdens krefttilfeller kunne vært unngått

Det viser en stor studie som har sett på sammenheng mellom sykdom og årsak.

jente

EI UTFORDRING: For å få redusert antall dødsfall knyttet til kreft, kreves en betydelig innsats, men det er langt fra umulig, mener ekspertene.

Foto: Johannessen, Sara / NTB scanpix

Kreft er den sykdommen som tar nest flest liv i verden.

Å forstå omfanget, og hvorfor så mange blir syke, er avgjørende for å finne måter å forebygge på.

Det er en av grunnene til at forskere nå har analysert data fra mer enn 200 land for å finne svar.

Resultatene fra arbeidet viser at nesten halvparten av verdens krefttilfeller kunne vært unngått.

– Røyking fortsetter å være den ledende risikofaktoren for kreft globalt, sier Dr. Christopher Murray. Han er direktør ved universitetet i Washington i USA.

Alkohol og fedme følger like etter, viser studien som nylig ble publisert i tidsskriftet The Lancet.

Kan millioner av årlige dødsfall unngås?

I løpet av dette prosjektet har forskerne samlet inn og analysert globale data om dødsfall og funksjonshemning fra 2010 og fram til 2019.

De har undersøkt 23 ulike krefttyper, samt enda flere risikofaktorer.

Røyk, alkohol og høy BMI skal være årsaken til 4,45 millioner dødsfall knyttet til kreft i 2019.

Dette tallet tilsvarer like i underkant av halvparten av alle kreftdødsfall på verdensbasis. Lungekreft, kreft i luftrøret og kreft i bronkiene topper statistikken blant begge kjønn.

Og nå mener forskerne at de fleste av disse dødsfallene bør kunne forebygges.

De viser blant annet til at økte avgifter på tobakk, samt reklameforbud på alkohol og tobakk har vist seg å ha forebyggende effekter.

– Disse funnene er med på å bekrefte det mindre studier tidligere har fortalt oss. Så det er bare å ta det til seg: Ikke røyk, unngå å bli overvektig og ikke drikk for mye alkohol, sier Rudolf Kaaks.

Han er ansatt ved det tyske kreftforskningssenteret i Heidelberg.

Analysene viste også at overvekt har hatt en betydelig påvirkning på kreftstatistikken de siste ti årene.

Ung mann røyker en sigarett.

I omtrent 65 år har man både visst og blitt informert om at røyk er skadelig for oss. Tall fra den nye studien viser at det er en av de hyppigste årsakene til at folk dør av kreft også i dag.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Fedme krever oppmerksomhet

– Den nye studien viser viktigheten av enkel forebygging. Og økningen av kreft man ser er knyttet til fedme, krever virkelig vår oppmerksomhet.

Det skriver Dr. William Dahut i en e-post til CNN. Han er vitenskapelig leder for American Cancer Society.

Han skriver videre at endring i atferd kan føre til at flere millioner liv blir reddet.

Dahut understreker at bruken av tobakk fremdeles er svært problematisk, selv om man i 65 år har vært klar over hvilken risiko bruken kan ha.

Les også Kraftig økning i brystkreft: – Brystkreften har fått store konsekvenser for meg

Siri Dahle Jensen

Hva med Norge?

Tall fra Norge viser at 36.998 personer fikk kreft i fjor, 19.684 av dem var menn. 17.314 kvinner ble rammet. De fire vanligste kreftformene her er prostatakreft, brystkreft, lungekreft og tarmkreft.

Lungekreft er den røykrelaterte kreftformen som forårsaker flest dødsfall, også i Norge. Selv om røyking er et større problem i en rekke andre land.

– Også her er skadevirkningene så store at fagfolk har vondt for å ta det innover seg, sier forsker og overlege Tom K. Grimsrud.

Han er ansatt i Kreftregisteret.

– Det har vært en vedvarende katastrofe gjennom tiår etter tiår. Og den er helt og holdent menneskeskapt – drevet frem av griskhet fra industriens side, brukernes avhengighet til nikotin, hensynsløs markedsføring og mangel på forståelse for problemets størrelse.

Grimsrud mener den nye studien er solid: Prosjektet er prestisjefylt, og ledes av dyktige og erfarne folk.

Jeg tror at dette er det nærmeste vi kan komme en oversikt over forebyggbar kreft på verdensbasis, sier han til NRK.

fedme

Ifølge forskningen skal fedme og overvekt være en av risikofaktorene for kreft som har økt mest de siste ti årene.

Foto: Colourbox

Kunnskap er avgjørende

Overlegen ved Kreftregisteret tror det er vanskelig for enkeltpersoner å forstå alvoret i statistikken.

Jeg tror alle vet at røyk, alkohol og fedme er skadelig eller uheldig for helsen på flere måter. Men ikke hvor stort omfang helseskadene har.

– Hva mer kan gjøres for å få folk til å forstå alvoret?

Jeg tror mye av ansvaret må bæres av helsemyndighetene, politikerne og av deres rådgivere. Vi har hatt lysende gode eksempler på god håndtering av disse spørsmålene, men det er altfor langt mellom dem, sier Grimsrud.

Han understreker at saklig kunnskap er avgjørende for at vi skal kunne skape endring.

Det er sterke økonomiske interesser som arbeider både åpent og i det skjulte for å spre og øke bruken av tobakk og alkohol. Uten systematisk innsats fra myndigheter og frivillige organisasjoner ville nok situasjonen vært betydelig verre enn den er i Norge i dag.

Tom K. Grimsrud

Forsker og overlege Tom K. Grimsrud mener det kan være mulig å få ned antall dødsfall knyttet til kreft, men at det tar lang tid om man bare sitter med hendene i fanget.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Ikke alt er mulig å forebygge

I verden ble mer enn 19 millioner nye krefttilfeller diagnostisert i 2020. 10 millioner av dem resulterte i død.

Innen 2040 forventes omfanget å øke til rundt 30 millioner nye tilfeller årlig, ifølge Global Cancer Observatory.

Ifølge forskerne av den nye studien, så vil ikke all kreft som forårsakes av røyk, alkohol og fedme være mulig å forebygge. Men at tidlig intervensjon og undersøkelser vil hjelpe.

De understreker at det også kan ligge andre årsaker til grunn. Likevel mener de en rettet innsats vil kunne bety mye.

Les også Her er åtte fordeler med å være overvektig

Ronny Brede Aase