NRK Meny
Normal

Utbygging av Østmarka kan komme raskt

Regjeringa vil forenkle finansieringa av nye sykehusprosjekter, noe som kan gi bedre psykiatritilbud i Trøndelag i løpet av kort tid.

Regjeringen utvider rammene for å ta opp lån til nye sykehusbygg

Regjeringa vil senke minstekravet til egenkapital for utbygging av nye sykehusprosjekter. Det kom fram på en pressekonferanse som helseminister Jonas Gahr Støre holdt i ettermiddag.

Kravene til helseforetakene om egenkapital senkes fra 50 til 30 prosent, og avdragstida på lån forlenges fra 20 til 25 år.

– Psykiatrien har førsteprioritet


I Trøndelag er det innen psykiatri det er størst behov for nyinvesteringer. Direktør ved St. Olavs Hospital, Nils Kvernmo, mener det nye kravet til egenkapital gjør det enklere å finansiere fornuftige tiltak, og han mener det er innen psykisk helsevern behovet for nyinvesteringer er størst.

Nils Kvernmo. Adm. direktør, St. Olavs Hospital.

Nils Kvernmo er administrerende direktør ved St. Olavs Hospital.

Foto: NRK.

– Vi har fornying av bygningsmassen ved Østmarka Psykiatriske Sykehus som trinn en, og dette betyr jo at finansieringa av dette kan bli enklere, sier han.

De aller fleste bygningene på Østmarka er fra 1919, da sykehuset sto ferdig. De gamle bygningene, og dårlig kapasitet gjør at mange pasienter ender opp på dobbeltrom.

Han mener det er for tidlig å si noe om når bygginga kan komme i gang, saken må først behandles og vedtas av eierne, Helse Midt-Norge.

– Vi vurderer nå hvordan vi kan skaffe egenkapital til tiltaket og forslag om det vil bli presentert for styret i St. Olavs Hospital 27. juni, sier Kvernmo.

Skjermbrett

Et enkeltrom gjøres om til et dobbeltrom ved hjelp av et skjermbratt.

Foto: NRK

– Tida er overmoden

Det har lenge vært planer om ombygging og nybygg ved Østmarka psykiatriske sykehus. Fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik sier at dagen er en gledens dag og han tror at det vil komme raskt til byggestart på Østmarka.

– Tida er overmoden - det er nå 20 år siden fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok at vi måtte gjøre noe med psykiatrien. Nå kan vi endelig få satt i stand både restaurering og nybygging på Østmarka slik at vi kan få gitt et anstendig tilbud til denne pasientgruppen, sier Sandvik.

Han mener at avgjørelsen om å senke egenkapitalkravet både er en riktig og lønnsom beslutning som vil føre til bedre helse.

– Nå kan det gå raskere fra vedtak om bygging til byggestart, noe alle parter vil være tjent med, sier han.

Østmarka sykehus

Både politikere og fagfolk har nå tro på at fornying av St. Olavs Hospitals avdeling på Østmarka kan komme i gang tidligere enn antatt.

Foto: Vigdis Wågø-Wares

Glede i Helse Midt-Norge

Også i Helse Midt-Norge er det glede over forslaget fra helsemimisteren.

– Dette er et gledelig signal. Endring i betingelsene for låneopptak og nedbetalingstid gir oss bedre mulighet for å løse investeringsoppgaver, sier kst.adm.dir. Daniel Haga i Helse Midt-Norge.

Daniel Haga

Daniel Haga er konstituert administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

Foto: Helse Midt-Norge


Han sier at endringen vil ha betydning både for når Helse Midt-Norge kan gjennomføre investeringer i nytt sykehus i Møre og Romsdal og når det kan gjennomføres nødvendige for investeringer i psykisk helsevern Sør-Trøndelag.


Langtidsbudsjettet 2014-2019 som behandles i styret for Helse Midt-Norge neste uke, blir viktig for å sikre det økonomiske handlingsrommet.

– Jeg kommer til å foreslå for styret at det legges fram en egen sak til høsten om nye finansielle muligheter og mulig framdrift for de aktuelle prosjektene, sier Haga.