Ny fellingstillatelse på bjørn

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har tirsdag ettermiddag gitt en fellingstillatelse på bjørn i Meråker.

Bjørn
Foto: Bjørn Lindahl AP/NTB Pluss

Omtrent 20 sau er forsvunnet i området, men det er uklart om bjørnen har tatt alle.

Landbruksdirektør i Nord-Trøndelag, Bjarne Haug, sier skadene likevel karakteriseres som betydelige.

Bjørnebestanden i Nord-Trøndelag holder seg relativt stabil, tross alle meldingene om bjørn i fylket.

- Årsaken til mye av oppstandelsen skyldes at det i år har vært bjørn på områder som tidligere ikke har hatt så mye bjørn, sier Ole Jakob Sørensen, førsteamanuensis og bjørneforsker ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Stortinget har vedtatt at det skal være en minimumsbestand på fire ynglende binner hvert år.

I år ble det sluppet 44.200 sau på beite i Nord-Trøndelag. Bestanden var for tre år siden på 46.300 sau, for to år siden 46.400. Nedgangen er størst i Lierne, hvor antall sauebesetninger er kraftig redusert de siste årene.

 

Video fra Trøndelag

I 2016 har det vært nesten 10 000 viltpåkjørsler. 1/4 av dem skjer i Trøndelag.
Fikk heder for sitt arbeid med mangfold og inkludering.
Etter år med hus-okkupasjoner og ungdomsopprør ble Svartlamoen boligstiftelse til, etter våpenhvile med Trondheim kommune. 
Det er faktisk 15 år siden kampen sto om det gamle arbeider-boligstrøket.