Ny elgvarsler kan redde liv

Kollisjon med elg tar livet av flere bilister årlig. Nå lanserer et namsosfirma en ny elgvarsler.

Bil etter elgpåkjørsel

Det er flere tusen elgpåkjørsler i Norge hvert år. Noen ender fatalt.

Foto: Jan Erik Olbergsveen

Hans Brønlund

Hans Brønlund har stor tro på den nye viltvarsleren.

Foto: Espen Sandmo, NRK

Antallet påkjørsler har økt med 30 prosent de siste 10 åra, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. To til tre personer omkommer årlig ved påkjørsel av vilt.

Varmeføler

De siste årene har vegmyndigheten forsøkt flere forskjellige titak for å hindre påkjørsler av elg og andre større dyr, uten å lykkes helt. Nå har firmaet Newton AS og oppfinner Øyvind Solbakken utviklet varsleren som ved hjelp av varmesensorer gir bilistene beskjed.

– Det er et varmefølersystem som registrerer om det er en kropp som passerer. Den sender signal til et lys som er plassert i forhold til vegbanen. Det gir trafikanten beskjed om det er noe i vegen, sier Hans Brønlund i Newton AS.

Elgpåkjørsel (Illustrasjonsfoto)

Mange tiltak er satt i gang for og får færre ulykker med viltpåkjørsler, men tallet øker stadig.

Foto: Sannum, Tore / Scanpix

Prøves ut

Statens vegvesen og Jernbaneverket vurderer å prøve ut systemet. Brønlund håper å få satt opp varslerne langs en lengre vegstrekning på minst to kilometer for ytterligere testing, men han er sikker på at det virker som det skal.

Viltvarsler

Dette er viltvarsleren som nå testes ut.

Foto: Naturdata AS

– Dette virker. Naturdata har prøvd ut systemet i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning, NINA, sier han.

Brønlund regner med å få testet viltvarsleren ytterligere i løpet av vinteren, før det kan settes i gang et større prøveprosjekt langs en veg.

– Vi må videreutvikle systemet, men vi er kommet langt på veg. Vi har også vært i kontakt med vegmyndighetene både i Sverige og Finland, som er interessert i det vi prøver ut nå, sier Hans Brønlund til NRK.

Elg over vegen

Den kan dukke opp som lyn fra klar himmel.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Sløve bilister

Nærmere halvparten av bilistene sier at de ikke senker farten eller er bevisst på hva de gjør når de ser et varselskilt for elg eller hjort.

22 prosent svarer at de senker farten når de passerer skiltet for så å øke farten gradvis mens 32 prosent sier at de senker farten så lenge skiltet angir fare, ifølge undersøkelsen, som er gjort for forsikringsselskapet Tryg.

Menn i alderen 25–44 år er minst forsiktige, og geografisk er det Agderfylkene og Rogaland som skiller seg mest negativt ut, tett fulgt av Nord-Norge. Samtidig viser undersøkelsen at bilistene er redde for å kollidere med elg, hjort og andre større dyr.