Ny bjørneobservasjon på Fosen

Fylkesmannen vil gi tillatelse til felling av bjørnen i Åfjord så snart Statens naturoppsyn har bekreftet observasjonen, sier ordfører Vibeke Stjern. Leder Hans Petter Hestmo i Namdalen og Fosen gjeterlag som har seks vante bjørnejegere og trente hunder er klar til å rykke ut på kort varsel. De mener bjørnen i Åfjord er den samme som har slått sau i Leksvik. Den ble sist sett av en dame på fjellcamp i Sørdalen i Åfjord.