Hopp til innhold

Ny barnehagelov rammer studentbarnehagene – skulle hindre profittuttak

Ved Studentsamskipnadens barnehager i Trondheim er det allerede innført vikarstopp. Her mener de den nye loven går utover både barn og ansatte.

Audhild Kvam og Hilde Kriens i Moholt studentbarnehage.

Administrerende direktør i SiT Audhild Kvam og leder i studentbarnehagene i SiT Hilde Kriens, sier de skjønner intensjonen bak den nye loven, men at den rammer organisasjoner med ideelle formål uheldig.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

1. januar trådte den nye barnehageloven i kraft. Den sier at alle private barnehager skal være egne aksjeselskap som leverer fullstendige regnskap.

– I verste fall fører dette til større utfordringer for studentene og ikke minst barna.

Det sier Jeanette Berger som er verneombud ved Moholt studentbarnehage.

Barnehagen er en av tre studentbarnehager som eies av Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT). De har 170 barn og 55 ansatte.

Kollega og tillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag (NTL), Hanna Clifford, forteller at SiT har gitt beskjed om at det ikke lenger vil bli satt inn vikar på grunn av økonomien.

– Vi merker allerede at vi er mindre folk. På nyåret kom vi oss ikke på tur på grunn av lav bemanning.

– Når det skal spares går det gjerne utover oss som er på gulvet, sier Clifford.

Jeanette Berger og Hanna Clifford.

Hanna Clifford og Jeanette Berger forteller at de ikke har kommet seg på tur med barna grunnet lav bemanning.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Ny lov skal hindre profitt

Den nye loven gjør at flere private barnehager ikke kan være organisert i samme bedrift lengre.

Barnehager med mindre enn 30 barn er unntatt fra loven.

For Moholt studentbarnehage betyr dette at de ikke lengre kan få finansiert lån hos morselskapet SiT ved behov.

Administrerende direktør i SiT, Audhild Kvam mener den nye loven rammer feil bedrift.

Vi har ikke noen eiere som sitter og tar ut utbytte. Alt vi tjener penger på går tilbake til studentene og velferden, så jeg synes det er urimelig at vi ikke får unntak fra loven.

Audhild Kvam, administrerende direktør i SiT.

Audhild Kvam sier SiT har brukt omtrent en million kroner på å etablere de tre nye selskapene.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Hun sier den nye loven påfører samskipnaden ekstra kostnader fordi de må opprette tre nye aksjeselskap. Til nå har de brukt omtrent en million kroner.

– Det er penger vi kunne brukt på studentvelferd og kvaliteten i barnehagene.

I stedet må de spare inn der de kan.

Før loven kom kunne de ifølge Kvam lettere hente inn vikarer på tvers av barnehagene. Nå er hun redd samskipnaden mister fleksibiliteten i selskapet.

Til nå har vi hatt gode ordninger for studentene. Jeg er redd vi kan miste det nå som organiseringen er så rigid.

Les også: Ap-ordfører om Støre-besøk: – Ikke noe man roper om

Hitra-ordfører Ole Laurits Haugen (Ap).
Hitra-ordfører Ole Laurits Haugen (Ap).

Statssekretær Kjetil Vevle (Ap), sier kravet om selvstendige rettssubjekt gir en helt nødvendig åpenhet i barnehagenes regnskap.

Den nye barnehageloven er innført for å sikre at vi har kontroll med at offentlig tilskudd og foreldrebetaling går til barnehagedrift.

Frykter kutt i tilbudet

Leder for studentbarnehagene i SiT, Hilde Kriens sier hun skjønner intensjonen bak loven, men at samskipnadene burde fått unntak.

Studentbarnehagene er såpass godt lovregulert av samskipnadsloven. Vi har jo åpent regnskap.

Hilde Kriens, leder for studentbarnehagene i SiT.

Hilde Kriens er redd de studentrettede ordningene barnehagen tilbyr faller bort på grunn av økonomien.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

I motsetning til vanlige barnehager har 90 prosent av barna på Moholt minst en forelder som studerer.

Kriens sier de legger til rette for studentene og at dette er noe som skiller dem fra andre barnehager.

Vi har eksamensgaranti og kulturverksted, som er tilbud på kveldstid og lørdager. Vi har også fleksibel åpningstid slik at foreldre får levere tidligere dersom de har behov for det.

Når barnehagen får mindre å rutte med frykter hun dette er tilbud de må kutte i.

Les også: Fryktar utrygge barn: – Bemanninga i norske barnehagar er kritisk

Foreldre Kristine og Tonje
Foreldre Kristine og Tonje

Loven rammer 34 studentbarnehager

– Jeg er bekymret for at dette går utover pensjonen og andre goder til de ansatte.

Det sier Synnøve Bakken. Hun er hovedtillitsvalgt for NTL.

Synnøve Bakken, Hovedtillitsvalgt ntl.

Synnøve Bakken er redd de ansatte mister gode pensjonsordninger når barnehagene går over i egne AS.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Hun mener i likhet med Berger og Clifford at dårlig råd først og fremst går utover de ansatte i barnehagene. Når alle barnehagene blir egne AS kan de miste goder som tidligere inngikk i særavtalen.

Nå har arbeidsgiver reservert seg fra særavtalen og det gir oss signal om at det kanskje er noe der de ønsker å ha bort som koster penger, det ønsker vi ikke.

Hun legger til at loven ikke bare rammer de tre barnehagene i Trondheim, men til sammen 34 samskipnadsbarnehager i landet.

Studentsamskipnaden i Oslo driver 11 studentbarnehager og 500 barnehageplasser. De har ifølge kommunikasjonsdirektør i SiO, Nina Langeland, brukt 400 000 kroner på å organisere barnehagene i egne selskaper.

Også SiO ønsker å få fritak fra loven.

Uten fritak fra hele eller deler av ny lovgivning vil vi nok på sikt måtte vurdere endringer i det samlede tilbudet vårt som følge av kostnadsøkningen.

Forslag til regelverksendring

Statssekretær Kjetil Vevle i Arbeiderpartiet sier studentsamskipnadens barnehager, i likhet med andre private barnehager mottar tilskudd fra kommunen i tillegg til at de kan kreve foreldrepenger etter barnehageloven.

Statssekretær Kjetil Vevle

Statssekretær Kjetil Vevle.

Foto: Kunnskapsdepartementet

For at det skal være mulig å få innsyn i bruken av disse midlene, må det være fullt tilgjengelig regnskapsinformasjon for den enkelte barnehage.

Likevel kan det være et lys i tunnelen for samskipnadens barnehager.

Regjeringen har som mål å legge frem et forslag til regelverksendringer innen utgangen av 2023. Der vil de at kommunene skal få bedre muligheter til å prioritere små privateide og ideelle barnehager, sier Vevle.

Kvam sier hun er usikker på hvor mye dyrere det vil bli å drive barnehagen på denne måten på sikt.

– Det må vi skaffe oss noen erfaringer med, men vi må jo prøve å drifte barnehagen på best mulig måte for studentbarna.

Les også: Ap-ordførar: – Må byte ut mange fleire

erik skjervagen
erik skjervagen