NRK Meny
Normal

NVE velger fisk før kraft

En kraftutbygging til 600 millioner kroneri Namsenvassdraget kan bli stoppet av hensynet til sjelden laks. NVE anbefaler Olje- og energidepartementet å si nei til planene.

Trongfossen, Namsskogan

Trongfossen bør ikke bygges ut, mener NVE.

Foto: Bjørn Solli/NRK / NRK Trøndelag

Kraftutbygginga i Trongfossen vil true namsblanken, mener Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). De råder departementet til å si nei til søknaden fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.

Namsblank

Dette er Namsblanken, fisken som kan stoppe kraftutbygginga i Trongfossen.

Foto: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

NVE legger vekt på at den sjeldne laksevarianten er av nasjonal og internasjonal betydning, og at det er usikkert hva slags virkninger Trongfoss kraftverk vil få for bestanden.

Vil ikke ødelegge leveområde

Rune Flatby

– Hensynet til Namsblanken er en viktig grunn til å si nei til utbygging, mener avdelingsdirektør Rune Flatby i NVE

Foto: NVE

– Området rundt Trongfossen er i dag en veldig viktig biotop for namsblanken, og den vil bli ødelagt ved en utbygging, sier avdelingsdirektør Rune Flatbu i Norges vassdrags- og energidirektorat.

– Namsblanken er helt avhengig av rennende vann og stryk. Ved en utbygging vil området bli demmet opp til et stillestående basseng.

Hensynet til natur og landskap, og at Trongfossen er en karakteristisk foss, er også en del av NVEs begrunnelse for anbefalingen til Olje- og energidepartementet (OED)

– Det er ikke mange slike steder igjen i Namsenvassdraget. Det er en vakker foss og et vakkert landskap som ville blitt sterkt påvirket av en utbygging, sier Flatbu.

En gledens dag

Aksjon Trongfossen

Naturvernere har moblisert mot utbyggingen av Trongfossen. Her fra en aksjon i 2013.

Foto: Naturvernforbundet

Arbeidet for å berge Trongfossen har vært en prioritert oppgave i mange år for Naturvernforbundet i Nord Trøndelag, og regionsekretær Hallgeir Opdal sier dette er en gledens dag.

Hallgeir Opdal

– Vi har jobbet for å berge Trongfossen i mange år. Dette er en gledens dag, sier regionssekretær Hallgeir Opdal i Naturvernforbundet.

Foto: Privat

– Nå håper vi alle parter hører på NVEs vurdering og legger bort utbyggingsplanene. Vi oppfordrer NTE til å heller prioritere energieffektivisering og utbygging av mindre kontroversielle kraftprosjekter, sier Opdal.

LES OGSÅ: Sier nei til flere vannkraftverk

Lover politisk kamp

Stian Brekkvassmo

Ordfører Stian Brekkvassmo i Namsskogan mener slaget ikke er tapt.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Namsskogan kommune der Trongfossen ligger, har fått en avtale med utbygger NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk), som innebærer en økonomisk kompensasjon verd ca 20 millioner kroner, i tillegg til en årlig inntekt på rundt 4 millioner kroner.

Ordfører Stian Brekkvassmo i Namsskogan sier han er veldig skuffet, men lover politisk kamp fram mot endelig vedtak i departementet.

– Slaget er ikke tapt. Så langt har det vært opp til fagmiljøene, nå starter jobben for å påvirke avgjørelsen politisk, sier ordfører Brekkvassmo.

Brekkvassmo sier utbyggingen er en stor økonomisk sak for Namsskogan kommune.

Trenger pengene

– Vi ofrer naturressursene våre, og det gjør vi ikke med glede. Men utbyggingen vil gjøre oss i stand til å ivareta tjenestetilbudet til innbyggerne våre uten nedskjæringer og omstruktureringer.

Drifta vår er ikke i balanse, så vi trenger denne inntekten, sier Brekkvassmo.

Veldig skuffet

Utbygger NTE er ikke fornøyd med anbefalingen fra NVE.

– Vi er veldig skuffet. Vi har designet kraftverket for nettopp å ta hensyn til namsblanken. I de opprinnelige planene var det 3 km oppdemmet basseng, nå er det redusert til 800 m. Dette har vi gjort for å minske påvirkningen av området for fisken, selv om det også har redusert produksjonen, sier energidirektør Kenneth Brandsås i NTE.

Brandsås sier det også er andre tiltak som kan minimere de negative konsekvensene av en utbygging.

– Vi kan fjerne gamle terskler i vassdraget. Disse har vi fått påbud av myndighetene om å sette opp ved tidligere utbygginger.

Kenneth Brandsås, NTE Energi

Energidirektør Kenneth Brandsås sier NTE er skuffet over anbefalingene fra NVE.

Foto: Pressefoto / NTE

Hensikten har vært å lage fine vannspeil som skal se bra ut fra E6. Om vi fjerner dem blir det mer strøm og flere stryk i elva, sier Brandsås.

Uenig i vurderinger

Ordføreren i Namsskogan er heller ikke enig i vurderingene fra naturverninteresser og fagmiljø om konsekvensene av en oppdemming.

– Utbyggingen påvirker kun en halv prosent av det totale leveområdet til namsblanken i selve Namsen. I tillegg har vi sideelvene. Vi mener det er flere plasser den kan leve, sier Brekkvassmo.

Ingen realistiske løsninger

Konsekvensutredningen viser at det er høy tetthet av namsblank i området der det planlegges inntaksdam.

– Det betyr at selv om Trongfossen ikke er en stor del av området fisken lever i, så er det en svært viktig del.

Vi har så langt ikke sett noen realistiske løsninger som kan motvirke ulempene ved en utbygging, sier Rune Flatbu i NVE.

Blir avgjort om et år

Kenneth Brandsås sier OED vanligvis vektlegger tungt anbefalingene fra NVE, men håper de kommer til en annen konklusjon denne gangen. Brandsås sier at NTE forventer at den politiske behandlingen vil ta et års tid, og at endelig vedtak vil komme i 2015.