Gigant-universitet med satellitter

NTNU i Trondheim blir landets utdanningsgigant nummer èn, etter at knapt styreflertall vedtok storfusjon i dag.

NTNU-styret vedtar sammenslåing

Styret i NTNU delte seg nesten på midten i fusjonssaken, men tilhengerne av større enheter seira.

Foto: NTNU

Onsdag ettermiddag vedtok nemlig styret på elleve personer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet å slå seg sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik.

Men det holdt hardt i styret å få vedtaket gjennom.

Eksterne styremedlemmer og studentene avgjorde

Det var langt fra noe enstemmig styre som gjorde den historiske vedtaket. Det skjedde med 6 mot 5 stemmer. Dermed var det i realiteteten styreleder og Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg som sikra flertallet. Han stemte for storfusjonen, sammen med de tre andre eksterne representantene i styret, og de to studentrepresentantene.

De ansatte utgjorde mindretallet

Uenigheten mellom det faglige personalet og deres styrerepresentanter, og resten av styret, var det som kom tydeligst til syne under ettermiddagens avstemning. Alle de fem representantene for tilsatte ved NTNU stemte imot alle former for sammenslåing med andre høgskoler, også Høgskolen i Sør-Trøndelag, HIST, som ligger i Trondheim.

Rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, uttaler seg om sammenslåingen.

Rektor Gunnar Bovim tror de fire skolene kan supplere hverandre.

Delvis var motstanden begrunna i universitetsfrykt for svekkelse av fagmiljøet som er bygd opp i Trondheim. En av ansatterepresentantene, Kristin Melum Eide, sammenlikna det å gå inn i en fusjon med de mindre høgskolene med at NTNU da kanskje gikk fra å delta i toppen i forskning til å senke ambisjonsnivået, nærmest at det ville bli som å gå fra en olympiade til et kretsmesterskap.

Særlig ettersom det ikke fulgte med ekstra penger til fusjonen, frykta Melum Eide dette. I framtida ville det bare bli flere forskere å fordele de samme forskningspengene på.

36.000 studenter under en paraply

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim har ifølge sine egne nettsider 23.000 studenter og har økt studenttallet med 4.500 de siste tre årene. Nå plusser de på med de 9000 ved Høgskolen i samme by, som lyder navnet Høgskolen i Sør-Trøndelag. Videre legges Høgskolen i Ålesund med sine 2000 studenter inn under NTNU-paraplyen. Det samme gjør Høgskolen i Gjøvik med 3000.

Tilsammen utgjør dette mellom 36 og 37.000 studenter styrt fra en ledelse.

Styreleder optimist

Den øverste ansvarlige for beslutningen om å skape norges største høgskole og universitet heter altså Svein Richard Brandtzæg. Han sier i dag et årsaken til denne gigantsammenslåinga er at flertallet i styret ønsker at NTNU skal ta en større og sterkere rolle i utviklinga av kunnskap og forskning, grunnforskning og anvendt forskning i landet.

– Oppgaven blir stor og skal ikke undervurderes, sier NTNUs styreleder. Fusjonen kommer til å bli en svær sak i mange år framover.

Verken styrelederen eller rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, er redd dagens splittelse i styret skal føre til alvorlige vansker i samarbeidet framover. Brandtzæg sier at synet på fusjon er noe mer nyansert blant de ansatte enn dagens avstemning skulle tyde på.

Blir Norges største

Gløshaugen

Hvis det går slik styret ved NTNU ønsker, ledes landets største universitet fra Trondheim i fremtiden.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Som svar på kunnskapsdepartementets arbeid med å omorganisere universitets- og høgskole-Norge kommer altså nå gigant-universitetet i Trondheim.

Men sammenslåinga som nå blir en realitet - mellom universitetet i trønderhovedstaden, høgskolen i samme by, og høgskolene i henholdsvis Ålesund i nabofylket i sør-vest, Møre og Romsdal og Gjøvik i nabofylket sør for Dovre, Oppland, satt altså svært langt inne.

Vedtaket 6-5 sier sitt.

Da var Høgskolen i Narvik i Nordland tatt ut i siste runde. Skolen røyk ut av fusjonsplanene i siste liten en gang før styret trådte sammen i dag.

Kanskje ville det virka for drøyt for resten av Trøndelag om trondheimsbaserte NTNU hadde tatt Narvik i Nordland inn under sin paraply, etter at NTNU nokså tydelig lot Høgskolen hos trøndernabofylket Nord-Trøndelag, få beskjed tidlig om at den ikke var en interessant partner i den nye sammenslutninga.

Trøndelag splitta

Hva NTNUs nei til Høgskolen i Nord-Trøndelag vil medføre av utfordringer i den pågående politiske prosessen med å slå sammen Trønderfylkene til ett fylke, er ennå for tidlig å si, men at NTNUs valg er lagt merke til i Nord-Trøndelag, er det mindre tvil om.