NTNU vil unngå flere «Amelie»'er

NTNU og andre utdanningsinstitusjoner vil forhindre at papirløse klarer å ta utdanning hos dem.

NTNU Gløshaugen

NTNU har i 2010 11.000 studenter.

Foto: Linda Bjørgan

Maria Amelie tok en mastergrad ved NTNU uten at hun behøvde å legitimere hvem hun var. Den situasjonen ønsker ikke universitetet å komme i en gang til.

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim vil ha klarere rutiner for studenter med uklar identitet. Seksjonsleder for rekruttering og opptak, Catharina Lindheim sier de tar en full gjennomgang nå.

– Vi holder på å se på hva vi kan gjøre for å sikre oss mot at dette skjer igjen. Dette gjelder både oss på NTNU og andre utdanningsinstitusjoner.

– Vi ser på hvordan vi registrerer denne typen søkere. Søknaden kan være behandlet av andre institusjoner enn NTNU, selv om studenten ender opp her hos oss.

Gir adgang for papirløse

Det er ikke et krav om at man skal ha oppholdstillatelse for å søke om opptak ved NTNU og andre studiesteder. Men det er krav om at oppholdstillatelse og identitet blir klart i løpet av studiet. Dette ble aldri sjekka i Madina Salamonas tilfelle, eller Maria Amelie, som hun kalte seg mens hun studerte på NTNU.

Lindheim mener dagens rutiner ikke er gode nok.

– Dette gjør vi ikke godt nok. Vi skal gå gjennom rutinene og se om de er uklare. Har rutinene blitt fulgt?

– Det kan selvsagt være enkelttilfeller hvor noe har gått feil.

Neppe mange «Amelie»'er

NTNU har så langt ikke funnet noen andre saker som Amelies tilfelle. Universitetet tror ikke dette er et utbredt problem.

– Det er nok ganske unikt at hun har kommet så langt som hun har gjort.