Nå kan du søke jobb som rektor ved NTNU

Når Norges største universitet NTNU lyser ut stillingen som rektor er kravene skyhøye. Men jobben kan gå til ham som allerede har den.

Gløshaugen

NTNU ble i 2016 Norges største universitet, etter sammenslåingen med høyskolene i Gjøvik og Ålesund. Totalt har NTNU om lag 39.000 studenter.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Mandag 8. august ble stillingen som NTNU-rektor lyst ut. Hvem som helst kan søke, men i praksis er kun et fåtall mennesker kvalifisert.

Ifølge utlysingsteksten må søkere kunne vise til «omfattende og vellykket ledelse av større kunnskapsorganisasjoner», og ha «førstehånds erfaring fra universitetets kjerneområder og høy vitenskapelig kompetanse innenfor et av universitetets fagområder».

Oversiktsbilder fra NTNU Gløshaugen tatt av NRKs fotograf Morten Andersen.

Regjeringen har vedtatt at NTNU skal samle sin virksomhet på ett stort, sentralt campus-område i Trondheim, og ikke være lokalisert flere steder i byen.

Akademisk tyngde

Super-gründer Alf-Egil Bogen mener NTNUs rektor må ha en akademisk ballast.

– Du kan ikke plukke en leder til NTNU som ikke forstår hva utdannelsene herfra går ut på. Hvilket fagområde er ikke så viktig.

NTNUs styreleder Svein Richard Brandtzæg sier rektor skal lede et Universitet med høye ambisjoner nasjonalt og internasjonalt.

– Styret forventer at høy kvalitet på forskning og undervisning vil være langt oppe på agendaen.

Trondheims ordfører Rita Ottervik har forventninger til den viktige funksjonen rektor for NTNU har for utviklingen av Trondheim.

– NTNU må ha en visjonær leder som forstår politikk, og det samfunnsoppdraget NTNU har.

Kort søknadsfrist

Stillingen er på åremål for fire år. Nåværende rektor Gunnar Bovim har sittet i tre år, og kan altså søke om fornyet kontrakt.

Selv om ny rektor først tiltrer om ett år, så har stillingen fått en kort søknadsfrist (4. september).

NRK har ikke lykkes i å komme i kontakt med Gunnar Bovim, så vi vet ikke om han kommer til å søke om å få fortsette.

Gunnar Bovim, rektor ved NTNU

Nåværende rektor ved NTNU Gunnar Bovim har gjort en utmerket jobb så langt, og er ønsket av flere av dem NRK har snakket med.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Bred støtte for Bovim

Dersom Gunnar Bovim søker, så kan han vente seg bred støtte.

– Han har gitt NTNU har en veldig god kurs og han er en god leder på rett plass. Gunnar Bovim kan gjerne få fortsette fire år til, sier Alf-Egil Bogen.

Også Svein Richard Brandtzæg mener Bovim har levert varene.

– Etter min mening har Gunnar Bovim vært en dyktig og stødig rektor for NTNU og har ledet organisasjonen gjennom en periode med betydelige endringer.

Ekteparet Moser

May-Britt og Edvard Moser fikk sammen med John O'Keefe Nobelprisen i medisin 2014 for oppdagelsen av stamcellene og gittercellene og deres funksjon som nøkkelelement i hjernens posisjoneringssystem.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Imponerende CV

Du finner ikke mange hvileskjær på CV-en til Gunnar Bovim. Han er utdannet spesialist innen nevrologi, med doktorgrad i samme disiplin fra 1993. Fem år senere var han professor.

Han ble dekan ved NTNU i 1999 der han hjalp et ungt forskerpar fra Sunnmøre, slik at de fikk etablert et laboratorium for hjerneforskning. Forskerparet var gift og het Moser til etternavn, og ble i 2014 tildelt Nobelprisen i medisin for sin forskning.

Etter seks år som dekan ble Bovim hentet til stillingen som viseadministrerende direktør for St. Olavs Hospital. Året etterpå avanserte han til toppstillingen.

I 2009 ble han administrerende direktør for Helse Midt-Norge. Etter fire år gikk han tilbake til NTNU, nå som rektor.