Hopp til innhold

Miljøstudier i vinden

NTNUs sivilingeniørlinje Energi og miljø har fått 1830 søkere. Det viser ferske tall fra Samordna opptak, som kom tirsdag.

Hovedbygget til NTNU på Gløshaugen

10.587 søker seg til NTNU i år.

Foto: Tor Beisvåg

På årets søknadsskjema kunne hver søker føre opp inntil ti prioriterte ønsker. I alt 1830 studenter har ført opp energi og miljø på sin ønskeliste.

– Energi og miljø har opplevd en sterkt vekst i søkningen de siste fem årene. I 2006 var det bare 122 søkere som hadde energi og miljø som sitt førstevalg. I år er det 261, sier Catharina Lindheim, seksjonssjef for rekruttering og opptak ved NTNU.

Sivilingeniørlinja bygg og miljøteknikk har 388 primærsøkere, mens den nyeste studieretningen nanoteknologi har 207 primæsøkere, mot 192 i fjor.

Vindmølle produsert av ScanWind

1830 søkere vil inn på Energi og miljø-studiet.

Foto: NRK

Flest søkere utenfor Oslo

NTNU har flest førsteprioritetssøkere utenfor Oslo, med sine 10.587 søkere. Bare Universitetet i Oslo (16.039 søkere) og Høyskolen i Oslo (10.808 søkere) har flere søkere enn NTNU.

På femteplass ligger Høyskolen i Sør-Trøndelag, med 4.933 søkere. Høyskolen i Nord-Trøndelag har i år 1.462 søkere.

Her kan du se hvilke studier som har flest primærsøkere per studieplass.

Realfagkampanjen virker

Nøyaktig 100 søkere har lektor med realfag som spesialitet som førstevalg. Dermed ser det ut til at kampanjen for å få flere lærerstudenter til å velge realfag har virket. Søkertallet er 10 prosent flere enn i fjor, og nesten en dobling fra 2008.

– Vi er selvsagt stolte over at våre tilbud er så populære, sier rektor på NTNU Torbjørn Digernes.

Lektorutdanningen på NTNU har i år en økning i søkertall på 18,4 prosent. Kombinasjonen mastergrad og lærerutdanning har aldri vært mer populær.

Hele 424 søkere har NTNUs lektorutdanning på toppen av sin ønskeliste.

723 studenter har søkt seg inn på 2-årig masterstudium i teknologi. Dette er søkere som allerede har en bachelor i teknologifag i bunnen, for eksempel fra ingeniørutdanninger ved en høyskole. Dette er en kraftig økning fra 584 i fjor og 399 året før.

Profesjon på fremmarsj

Totalt 10.587 søkere har NTNU øverst på sin ønskeliste i år. Det er en svak nedgang fra i fjor, men det nest beste søkeråret noensinne. Selv om totalsøkningen til NTNU er nogenlunde den samme som i fjor, så er det store endringer i hva søkerne vil studere. Flere søker seg til profesjonsstudier som sivilingeniør og arkitekt.

Søkertallene til de ulike masterprogrammene i teknologi (sivilingeniørutdanningen) går samlet opp med 3,1 prosent, og økningen i søknader til lektorutdanningen er 18,4 prosent. Søkertallene til medisinstudiene ved NTNU har gått noe ned siden i fjor, men er likevel høye sammenlignet med de siste årene.

Innenfor sivilingeniørutdanningen har master i Industriell økonomi og teknologiledelse har flest primærsøkere i år. En økning på 11 prosent fra i fjor til 623 primærsøkere. Master i kommunikasjonsteknologi har den prosentvis største økningen i antall primærsøkere med 41,9 prosent.

Jenteandelen øker fortsatt

Antall kvinnelige søkere med master i teknologi/siv.ing. som førsteprioritet økte med 3,8 prosent, som er noe mer enn den totale økningen til disse fagene. Kvinnelige primærsøkere til masterprogrammene i elektronikk, teknisk kybernetikk og materialteknologi øker mest. Antall jenter med master i elektronikk som førsteprioritet er firedoblet.

Gift på laben

Laboratoriearbeid er en viktig del av mange profesjonsstudier på NTNU.

Foto: Rune Kjær Walberg / NRK

Realfag stabilt

Realfag er fortsatt populært. Søkertallene går noe ned, men bare sammenlignet med fjoråret da det var en søknadsøkning til realfag på over tjue prosent.

– Fjoråret var et ekstremår for realfag, sier rektor Digernes.

– Årets søkertall er gode. Sett over flere år er søkning til realfag hos oss økende.

Eiffeltårnet

NTNU opplever en dalende interesse for språkfag.

Foto: JACQUES BRION / AP

Språkfagene sliter

De mindre oppløftende tallene finner vi i søkertallene for språkfagene.

– Det er en nasjonal utfordring at interessen for språkfagene er dalende, sier Digernes.

– Behovet for språkkunnskaper vil neppe synke i en stadig mindre verden, sier han, i en pressemelding som er sendt ut fra NTNU mandag ettermiddag.

Flest søkere fra Sør-Trøndelag

2052 av de 10.587 søkerne er fra NTNUs eget fylke Sør-Trøndelag. Som en god nummer to kommer Akershus, med 1180 søkere. NTNU har tradisjonelt hatt mange søkere fra Bærum kommune, som særlig vil inn på sivilingeniørstudiene.

På neste plassene kommer Oslo (806 søkere), tett fulgt av Møre & Romsdal (781).