NTNUs nye prestisjebygg får slakt

De trodde NTNU skulle gå foran som et forbilde. I stedet ser nytt bygg ut til å bli «noe av det verste de har sett».

Illustrasjonsbilde av Statsbygg-bygget i Elgeseter gate, der blant annet NTNUs helse- og sosialfag skal være.

FÅR KRITIKK: Helgasetr-prosjektet til NTNU får kritikk for ikke å være universelt utformet. Fem organisasjoner mener det er et svært gap mellom NTNUs ambisjoner og hva de gjør i realiteten.

Illustrasjon: Statsbygg

– Bygget burde blitt et glansbilde. Men det blir noe helt annet.

Arild Ræder Norberg står ved en byggeplass i Elgeseter gate i Trondheim.

Der det i dag er en svær grop inngjerdet med stål, skal en seks etasjers bygning reises.

NTNUs nye prestisjebygg – det første i den store campus-oppgraderingen – skal huse blant andre studenter innen sykepleie, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Men mange er indirekte uvelkomne i bygget, mener Norberg. Han sikter til folk med funksjonsnedsettelser.

– Vi er livredde for at dette skal skape presedens for hvor dårlig NTNU skal bygges.

Glass overalt og sosiale soner midt i trapp

Han er regionleder i Norges Blindeforbund i Trøndelag. Nå slår de alarm sammen med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Handikapforbund, Norges Døveforbund og Hørselshemmedes Landsforbund.

Illustrasjonsbilde av Statsbygg-bygget i Elgeseter gate, der blant annet NTNUs helse- og sosialfag skal være.

2023. Byggingen av NTNUs nye prestisjeprosjekt startet i fjor. I 2023 er det innflytting. Statsbygg er byggherre.

Illustrasjon: Statsbygg

De reagerer på en rekke valg i det nye NTNU-bygget. Valg som truer likestillingen og utestenger personer med funksjonsnedsettelser.

  • Rom med glass fra gulv til tak.
  • Sosiale soner midt i trappeløp.
  • Dårlig heiskapasitet.
  • Trange ganger.
  • Stolper med utfordrende plasseringer.

– Det første bygget i den store campusutviklingen blir langt verre enn vi hadde forestilt oss. Vi hadde sett for oss det ville bli god universell utforming. Nå ser vi det motsatte, sier Kristian Lian, regionleder i Norges Handikapforbund.

– Det virker ikke som at de har tenkt universell utforming i det hele tatt, sier Norberg.

NTNU har nemlig høye ambisjoner når det gjelder universell utforming.

Gap mellom ambisjon og virkelighet

«Prosjekter skal legge til rette for likeverd, tilgjengelighet og brukskvalitet for alle. Universell utforming er et uttrykk for NTNU sine verdier om ønsket likestilling og allmenn deltakelse», heter det i NTNUs kvalitetsmål for bygg.

De fem organisasjonene mener gapet mellom ambisjon og virkelighet er så svært, at de så seg nødt til å sende bekymringsmelding til øverste hold ved NTNU. Organisasjonene mener det er kritikkverdig at NTNU, i beste fall, holder seg til minimumskravet for universell utforming.

Statsbygg, som bygger for NTNU, innrømmer at det ikke er alt som er tenkt like nøye gjennom.

Illustrasjonsbilde av Statsbygg-bygget i Elgeseter gate, der blant annet NTNUs helse- og sosialfag skal være. .

MYE GLASS: De fem organisasjonene mener utstrakt bruk av glass er et problem for likestillingen i bygget.

Illustrasjon: Statsbygg

Ser på alternativer

– Vi ser jo at det er noen av de prosjekterte løsningene som nå bør bearbeides.

Det sier Jens Kristian Hersløv, prosjektleder i Statsbygg.

De sosiale sonene midt i en trapp, hadde de blant annet ikke tenkt godt nok gjennom.

– Det er jo ikke sosialt for dem som sitter i rullestol – de kommer seg jo ikke dit, poengterer Norberg fra blindeforbundet.

– Det er noe vi ser på alternativer til, svarer Hersløv fra Statsbygg.

Organisasjonene peker på at svaksynte vil slite massivt med den utstrakte bruken av glass – fordi de rett og slett ikke vil se glasset.

Arild Ræder Norberg er administrerende direktør i Norges Blindeforbund region Sør-Trøndelag, og Kristian Lian, regionleder i Norges Handikapforbund.

UAKSEPTABELT: Kristian Lian (t.v.) og Arild Ræder Norberg mener Statsbygg og NTNU ikke kan være bekjent av å bygge så dårlig i 2021.

Foto: Morten Andersen

Ifølge Statsbygg har de nå, etter reaksjonene de har fått, brukt mye tid og energi på å sørge for at de mange glassløsningene blir bedre.

– Glass er fint. Det gir åpne, transparente bygg med god oversikt over dem som er til stede. Men vi må passe på innsyn, refleksjoner og akustikk, sier Hersløv.

Sier de sliter med å bli tatt på alvor

Merete Kvidal, prosjektdirektør for campusutvikling ved NTNU, bekrefter at de har dialog med organisasjonene via Statsbygg.

– Statsbygg som ansvarlig utbygger har forsikret oss om at bygget er innenfor forskrift. Og så kan vi jo ha høyere ambisjoner enn det. Det er viktig at dette bygget blir bra. Og det tror vi at det blir, sier hun.

– Vi setter pris på at vi får disse innspillene. Vi mener vi har en god dialog med gruppene, sier Hersløv.

Selv om både NTNU og Statsbygg sier at de tar organisasjonene på alvor, føler ikke Norberg, Lian og de andre det.

– Vi må mase oss til å bli tatt med i råd. Fortsatt er det vanskelig å komme med innspill og å bli tatt på alvor, sier Lian.

– Bygget er ikke ferdig før i 2023 – mye kan skje frem til da. Hvorfor er dere bekymret nå for at det ikke vil bli bra?

– Vi blir ikke holdt i loopen. Vi vet at viktige avgjørelser tas nå, men vi vet ikke hvilke avgjørelser eller hvem som tar dem, sier Lian.