NTNU bør samles på Gløshaugen

NTNU bør være samlet ved Gløshaugen i Trondheim, det konkluderer Rambøll i en rapport som er utarbeidet for Kunnskapsdepartementet.

Campusrapport

Rambølls konsekvensutredning om NTNU-plassering ble lagt fram fredag.

Foto: Bent Vidar Lindsetmo / NRK Trøndelag

En samlokalisert løsning vil skape det beste grunnlaget for at NTNU skal kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag de neste 50 år, mener Rambøll.

Flere muligheter

Per i dag er det to campuser på NTNU; Gløshaugen og Dragvoll.

I konsekvensutredningen har Rambøll skissert tre muligheter for NTNU i framtida.

En løsning er å videreføre og utvikle todelinga mellom Gløshaugen og Dragvoll, en annen å samle storparten av undervisninga og studentene på og ved Gløshaugen, men å utvikle universitetsområdet fra Lerkendal via Øya til Midtbyen.

Den beste løsningen er å samle mest mulig på eller ved Gløshaugen. På den måten blir gangavstanden mellom de ulike undervisningsarenaene kortest mulig, mener Rambøll.

Det er Kunnskapsdepartementet som skal fatte beslutningen om hvordan NTNU skal lokaliseres i framtida, og denne konsekvensutredningen utgjør et grunnlag for det.

Vil kvalitetssikre

Gunnar Bovim, rektor NTNU

Gunnar Bovim, rektor NTNU.

Foto: Bent Vidar Lindsetmo / NRK Trøndelag

Rektor på NTNU, Gunnar Bovim, vil ikke forskuttere den beslutningen.

– Anbefalingen min vil jeg utforme når jeg har sett innspill totalt sett, og når vi har sett kvalitetssikringen av den utredningen som Rambøll har gjort.

– Det som er sentralt framover, er at vi får kvalitetssikret både det ene og det andre, og står på sikrere grunn når lokaliseringen skal bestemmes, sier han.