Hopp til innhold

Passasjertrafikken på tog kan femdobles

Med en elektrifisering av Trønderbanen og dobbeltspor mellom Trondheim og Værnes kan antallet passasjerreiser øke fra én til fem millioner. NSB mener tiden er overmoden og vil fremskynde prosessen.

Trønderbanen

Togene går slettes ikke så ofte - heller ikke så fort som de kunne gjort mellom Trondheim og Steinkjer. Både NSB og politikerne i Trøndelag er rastløse og ber rikspolitikerne ta grep.

Foto: NSB

– Togsettene vi har i dag er 30 år gamle, lokomotivene er dieseldrevet, vi har akuttbehov for nye tog, og å kjøpe inn noe annet enn elektriske tog vil være som å gå med ryggen inn i framtida, sier salgs- og markedsansvarlig i NSB, Hilde Lyng.

I dag møter NSB og det politiske miljøet i Trøndelag representanter fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Gruppen skal blant annet treffes i Steinkjer hvor Trønderbanens framtid er et sentralt tema.

Her vil NSB blant annet snakke varmt for å fremskynde prosessen med å få på plass en elektrifisering av jernbanen i Trøndelag, og å få dobbeltspor på strekningen mellom Trondheim og Værnes inn i nasjonal transportplan.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Trønderbanen

To timer togtur fra Trondheim til Steinkjer med diesellokomotiv. Hver dag pendler rundt 5000 mellom disse to byene. Reisetida kunne vært betraktelig kortere.

Foto: NSB

Både NSB selv og fylkespolitikere i Nord- og Sør-Trøndelag har over lengre tid argumentert for at Trønderbanen trenger en fornying og omlegging. I nasjonal transportplan ligger det inn forslag om elektrifisering innen 2020, det mener NSB er altfor sent.

–Potensialet for å få flere folk over på tog er kjempestort. NSB er klar til å legge om til en elektrifisering, togene kan bestilles straks, men det må en vilje til fra nasjonale politikere, sier Lyng.

Sprengt på veinettet

NSB har fått utarbeidet en analyse over togtrafikken i Trøndelag. Mulighetsanalysen, som er basert på en modell av Vista Analyse, har blant annet sett på ringvirkninger av en elektrifisering av jernbanenettet i Trøndelag samt på hva som er potensialet for togtrafikken i det å innføre dobbeltspor mellom Trondheim og Værnes.

Konklusjonen er blant annet at NSB kan hente til seg fem ganger så mange reisende som i dag.

Asle Nordbotten, leder Trønderbanen

Leder for Trønderbanen, Asle Nordbotten, tror fordelene for samfunnet ved å få en bedre jernbane i Trøndelag vil være store.

Foto: Gry Karin Stimo, NSB

– Dette betyr at vi kan få hele 4 millioner nye passasjerer over på toget om det blir lagt til rette for det, og det er et svært bra resultat. I tillegg samsvarer dette med stortings- og fylkespolitikere sitt ønske om at den nye trafikkveksten benytter seg av kollektive løsninger, bruk av sykkel og eventuelt gange, sier leder for Trønderbanen, Asle Nordbotten i en pressemelding.

NSB tror de kan ta unna trafikk i forbindelse med befolkningsøkning.

– Det er forventet en stor økning i befolkningsveksten i Trondheim og områdene rundt, de neste 30 årene. Befolkningsveksten kommer i stor grad der byen og områdene rundt allerede har store trafikale utfordringer. Dette har også vært sentralt på møte i dag. Vi får nå forklart mulighetene for hvordan tog kan lette på de trafikale utfordringene og hvordan NSB kan bidra til at flere reiser kollektivt, sier Nordbotten.

Dobbeltspor til Værnes

Fra Trondheim og videre nordover i Norge er det i dag ikke strømnett på jernbanen, men utelukkende diesellokomotiv som går.

Reisetiden fra Trondheim til Værnes er 33 minutter, og reisetiden for pendlende mellom Trondheim og Steinkjer er rundt to timer.

Analysen viser at med elektrifisering muliggjøres to togtilbud; intercity og lokaltilbud.

Med en elektrifisering kan reisetiden mellom Trondheim og Steinkjer reduseres til 90 minutter.

Effekten blir aller best hvis man i tillegg oppretter dobbeltspor mellom Trondheim og Værnes. Da kan det gå tog fra Trondheim til Værnes hvert kvarter, og reisetiden kan komme ned i 20 minutter mellom Trondheim og flyplassen.

Men dobbeltspor ligger ikke inne i nasjonal transportplan.

– Potensialet er kjempestort. Med dobbeltspor kan vi endelig få flytogtilstander mellom Trondheim og Værnes. Trondheim er allerede sprengt på veisida. Vi trenger at toget tar en større andel. NSB er klar hvis det legges til rette for det nasjonalt, sier Lyng.

Dobbeltsporet fra Trondheim til Stjørdal mener NSB vil stå for 2,2 millioner flere reiser enn i dag, derav 1,3 millioner fra bil.

Analysen mener også at de totalt 5 millioner reiser på tog vil fjerne 2,1 millioner biler fra veiene.

Vil ha tog som på Østlandet

NSB persontog sentralt har spilt inn til nasjonal transportplan at de prioriterer togtilbudet inn av de store byene i Norge.

Ifølge Lyng har NSB vært opptatt av å formidle fakta til nasjonale myndigheter, og de føler analysen underbygger det som allerede er sagt opp mot nasjonal transportplan.

Fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag har opprettet et eget selskap «elbanen» til å jobbe for en elektrifisering av Trønderbanen.

Ønsket herfra er at elektrifiseringen skal være på plass i løpet av 2017/2018.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Stadler Flirt

Togtypen Stadler Flint er elektrisk og mye brukt på Østlandet. Det er slike tog NSB ønsker å sette inn i trafikken inn og ut av Trondheim.

Foto: NSB

– Vi ønsker nye tog slik de på Østlandet. NSB setter her ut et nytt togsett hver uke. Det er svært velegnede tog, som er langt mer rasjonelt utformet enn diesellokomotivene vi har på Trønderbanen. Bare utformingen av togene i seg selv, vil gjøre noe med effektiviteten i togtrafikken og passasjerstrømmen, sier Lyng.

Avganger fra Melhus i desember

Fra desember har NSB som mål at Heimdal og Melhus skal knyttes til Trønderbanen med timesruter. I dag stopper mange av togene på Lerkendal, men fra og med i vinter kan sambandet mellom Melhus og Stjørdal være operativt med ei reisetid på under timen.

Fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol

Medlem i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, Ingvild Kjerkol (Ap) er positiv til å fremskynde elektrifiseringen av Trønderbanen.

Foto: Knut Reitan

– Når togene går oftere og raskere vil tilbudet bli mer attraktivt og flere vil komme til å bruke det. Første tiltak om forlengelse fra Lerkendal til Melhus og Heimdal, har departementet nylig bedt oss om å se videre på for innføring ved ruteendring i desember i år, sier Nordbotten.

Medlem i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, Ingvild Kjerkol (Ap) er positiv til å fremskynde elektrifiseringen av Trønderbanen.

– Trønderbanen er den mest pålitelige pendlerstrekningen i hele Norge. Med Melhus tilkoblet nå, så er det bare å fortsette med en fremskynding av elektrifiseringen, og vi er på riktig spor. Den rødgrønne regjeringen har valgt konseptet for utbyggingen av tog i Norge, og nå er det bare å gjennomføre prosessene og få ting på plass, sier Kjerkol.

Jobber for å få det til

Høyrepolitiker og leder i transport - og kommunikasjonskomitéen, Linda Hofstad Helleland sier hun jobber for å etterkomme NSB sine ønsker for Trønderbanen.

–Jeg personlig jobber veldig hardt for å få det til fordi jeg ser det er veldig viktig for trøndelagsfylkene å få økt kapasiteten og redusert reisetiden på Trønderbanen, i tillegg til elektrifiseringen selvfølgelig. Jeg vet også at samferdselsministeren jobber for å få på plass strekningen til Melhus. Jeg har god tro på at vi skal komme i havn med dette.

– Kan passasjerer ha dette i bakhodet og planlegge ut fra det?

– Med tanke på befolkningsveksten vi står overfor og de klimaforpliktelsene vi skal nå er vi nødt til å få mer av persontrafikken over på bane. Da må vi ha raskere togavganger. Vi er ambisiøse overfor å nå klima og miljømålene våre. Vi i Høyre og Frp jobber for å øke kapasiteten og redusere reisetida, og da er jeg personlig veldig opptatt av at vi må nå de målene vi har satt oss på Trønderbanen slik at vi kan gå en god pendlerhverdag i møte, sier Helleland.

NSB BM92 Trønderbanen Steinkjer

Togene som brukes på strekningen Trondheim - Steinkjer er 30 år gamle, og er modne for å byttes ut. Alt annet enn å bytte de ut med elektriske tog er som å gå med ryggen inn i framtida sier informasjonsansvarlig i NSB.

Foto: Karl Jørgen Marthinsen / NRK

Siste fra Trøndelag