Har brukt millioner på Hell stasjon – NSB og kommunen misfornøyde med resultatet

Over en halv milliard kroner er brukt på jernbanen mellom Hell og Værnes, men både NSB og Stjørdal kommune er misfornøyde med hvordan selve Hell stasjon er blitt.

Hell stasjon

NSB og Stjørdal kommune er ikke fornøyde med hvordan Hell stasjon er blitt. De gamle sporene framfor stasjonsbygningen er koplet fra. Alle tog passerer langt til høyre i bildet, og togstoppen - med bare én plattform - er rundt 100 meter bortenfor gamle Hell stasjon.

Foto: Magnar Brandseth / NRK

– Vi skulle så gjerne hatt en mellomplattform her, slik at to passasjertog kunne krysset samtidig, sier markeds- og kommunikasjonssjef Hilde Lyng i NSB nord.

Før lå flere spor og plattformer rett foran stasjonsbygningen på Hell i Stjørdal kommune. Nå er det kun en plattform, som er trukket et stykke unna.

Stasjonen er knutepunktet for Trønderbanen og Meråkerbanen, og NSB skulle gjerne sett at det var to plattformer der.

– Før krysset vi persontog her slik at folk gikk av og på, og rett over. Det kan vi ikke nå, sier Lyng.

– En plattform for fremtiden

Hilde Lyng

Markeds- og kommunikasjonssjef i NSB nord, Hilde Lyng, mener Hell stasjon hadde vært tjent med en plattform til.

Foto: Magnar Brandseth / NRK

Over en halv milliard kroner er brukt på jernbanen mellom Hell og Værnes, blant annet med ny bru, nye spor og sporvekslere. Varaordfører i Stjørdal, Ole Hermod Sandvik, er heller ikke fornøyd med hvordan selve stasjonen er blitt.

– Vi har jobbet mye for å få til noe som kunne løftet stasjonen mer, og det er en perrong på nordsiden av sporet, slik at vi kunne hatt av- og påstigning på begge sider, sier han.

Områdedirektør i Bane Nor, Kristine Jessen, mener derimot dagens løsning er god.

– Vi har et stort prosjekt som heter kapasitets- og hastighetsøkende tiltak mellom Hell og Værnes. I den forbindelse har vi oppgradert Hell stasjon betraktelig, og vi har bygd en plattform for fremtiden, sier Jessen.

Bane Nor mener problemet NSB og kommunen skisserer er midlertidig, da dagens krysningsspor på 1600 meter vil bli forlenget, og gå helt fra Værnes til Gevingåsen tunnel.

– Om noen år får vi et krysningsspor på 2300 meter. Det vil bøte på behovet for å ha en mellomplattform her, fordi du kan krysse på en lang strekning i stedet.

– En god løsning

Kristine Jessen

Kristine Jessen i Bane Nor tror problemet med en plattform er midlertidig, da at et lengre krysningsspor om noen år vil bøte på behovet for en mellomplattform.

Foto: Amund Aune Nilsen/NRK

Lyng mener derimot at lengre krysningsspor ikke vil løse problemet.

– Det er flott med lengre krysningsspor, men det hjelper ikke kundene som skal av og på, så lenge det ikke er en mellomplattform, sier hun.

Det går utover de som reiser mellom Nord-Trøndelag og Sverige, som istedet for å kunne gå av på Hell og rett på Trønderbanen nordover, må vente ei stund på neste tog.

Jessen mener derimot det ikke er behov for en mellomplattform, slik som situasjonen er i dag.

– Alle tog stopper på Hell. Det som er en liten endring er for de som skal fra Steinkjer til Storlien, som må vente i 20 minutter på Hell. En mellomplattform er en relativt kostbar løsning, og i og med at all togtrafikk får stoppe på Hell, så fungerer det godt.