Hopp til innhold

Thomas (36): – Hvorfor blir sykling lavt prioritert av politikere?

Thomas bruker sykkelen når han skal på jobb og sykler rundt en mil hver vei til og fra arbeidsplassen.

Thomas Litherland står bak sykkelen sin på Gamle bybro i Trondheim. Han har på seg en beige skjorte og har sykkelhjelm på hodet.

FORDELER: Thomas Litherland vil at de som kjøper sykkel og elsykkel skal få flere fordeler enn de har i dag.

Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

NRK har spurt publikum om hva dere lurer på om valg og politikk. Vi har fått inn flere hundre spørsmål. Her svarer vi på ett av dem:

Hvorfor blir sykling og sykler så lavt prioritert av politikere?

Spørsmålet fra Thomas Litherland i Trondheim

Jeg savner en sånn visjon som de hadde for elbiler, bare for elsykler og sykling generelt.

Det sier Thomas Litherland (36) bor på Heimdal i Trondheim. Hver dag sykler han til lærerjobben på Klæbu som ligger en mil unna. Det begynte han med i fjor.

– Nå må jeg bare sykle, siden kommunen har tilrettelagt for det i så stor grad. Nå har de vippet meg over.

Illustrasjon av operaen i Oslo med Barcode i bakgrunnen nye Deichmann til venstre og Munchmuseet til høyre.

Blir det mer sykkelvei?

Les Lokalvalgguiden for Oslo

Illustrasjon av Brygge hus og Nidarosdomen i Trondheim

Hvem vinner ordførerkampen?

Les Lokalvalgguiden for Trondheim

Illustrasjon av Bryggen i Bergen med seilbåt og måker i forkant

Blir det bybane til Åsane?

Les Lokalvalgguiden for Bergen

Illustrasjon av bryggen i Stavanger med Reka statuen til høyre og Valborg tårn til venstre

Beholder Arbeiderpartiet makta i energihovedstaden?

Les Lokalvalgguiden for Stavanger

For han mener ikke at det ikke har blitt satset på sykkel. Han mener heller ikke at det er dumt med fordeler til elbil.

– Det beste hadde vært å stimulere like mye til begge deler.

Han tror at fordelene for elbil og sykkel må holde tritt med hverandre, for å vippe flere fra bil eller buss til sykkel.

Thomas Litherland sitter på sykkelen sin i Kjøpmannsgata i Trondheim. På veien til høyre for han kjører biler forbi.

Thomas Litherland mener man ikke behøver å fjerne støtten til elbil, men at støtten til elsykkel og sykkel må holde følge.

Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Flere grunner

– Det er mange norske byer som har sykkelstrategier og planlegger for mer sykkel, sier SINTEF-forsker Hampus Karlsson.

Han har forsket på sykling og mobilitet i byene og sier at svaret på Litherlands spørsmål er sammensatt.

Hampus Karlsson ved SINTEF.

Hampus Karlsson er forsker ved SINTEF. Han har forsket på syklister og fotgjengere, i tillegg til transport i byer.

Foto: SINTEF

Henger etter sykkelbyene

Han sier at man sammenligner seg med sykkelbyer som København og Amsterdam her i Norge.

– Det gikk 60 år før man kom dit man er i dag. Norske byer og byer i resten av verden har ikke jobbet like lenge med det. Da er det naturlig at de ikke har kommet like langt.

For å tilrettelegge for sykler i bykjernen, må man også endre bykjernen.

– Når man skal tilrettelegge for syklister i bykjernen er det også viktig å ivareta andre funksjoner, som for eksempel varelevering, for å oppnå en løsning som fungerer i praksis.

En mann sykler i Amsterdam.

I Norge sammenligner man seg med sykkelbyer litt lenger sør, som for eksempel Amsterdam.

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

Mange sverger til bilen

– Bilen er en stor del av bykjernen. Man vil redusere utslipp med å få folk til å gå fra fossilt til elektrisk.

Han sier at veien mellom bil og sykkel er lengre. Flere er bilbrukere og bilmarkedet er større enn sykkelmarkedet.

– Det er paradoksalt at det ikke er momsfritt når man i de fleste norske byer har byvekstavtaler hvor man vil ha færre biler i bykjernen.

Les også Ine (33): – Er noen partier for opptak i barnehagen hele året?

Ine har stilt spørsmål til NRK

Sykkeltrafikk er utslippsfri

– Hensikten med momsfritak på elbiler var å redusere andelen bensin- og dieselbiler, og gi et insentiv til å kjøpe elbiler.

Det sier Jørn Arve Flått, som er nestleder i Trondheim Arbeiderparti. Han sier at den samme problemstillingen ikke gjelder for sykler, fordi all sykkeltrafikk er utslippsfri.

Jørn Arve Flått fra Trondheim Arbeiderparti på talerstolen. I bakgrunnen kan vi se en roll-up med logoen til Arbeiderpartiet og skriften Trøndelag. Flått er iført mørk jakke og skjorte

Tidligere kunne bompenger kun brukes veistrekningen rundt bommen. Nå står kommunene friere til å prioritere utbyggingen av andre transportløsninger, forteller Jørn Arve Flått i Arbeiderpartiet.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Vi mener det er viktigere å prioritere trygge sykkelveier, slik at flere velger å sykle.

Han viser til at regjeringen har gitt kommunene mulighet til å investere mer i kollektiv og sykkelveier gjennom byvekstavtalen.

Han sier at bil, sykkel, gange og kollektiv er en del av løsningen. For eksempel vil Arbeiderpartiet halvere prisen på månedskort på buss i Trondheim og Trøndelag.

– Det er et viktig mål for oss at det ikke blir flere biler på vegene enn i dag.

Les også Vil halvere prisen på kollektiv – flertall skeptiske til å ta bussen oftere

Guro Haugskott på veg inn på bussen

Hva mener de forskjellige partiene? NRK har sendt spørsmål til alle stortingspartiene, i tillegg til en rekke andre parti. Her får dere utdrag fra svarene deres.

Henrik Pettersen Sunde, kommunikasjonsrådgiver i Høyre

Henrik Pettersen Sunde, kommunikasjonsrådgiver i Høyre

 • Høyre satser på sykkel og mener de viktigste virkemidlene ligger i:
  • Gode byvekstavtaler
  • Belønningsordninger
  • At man bygger ut gang- og sykkelveier når det bygges infrastruktur.
 • Mener momsfritak bør avgrenses til veldig få tilfeller der det har stør effekt.
 • En tur med elbil vil nesten alltid erstatte en tur med fossil bil, og dermed kutte utslipp. Et mva-fritak for elsykkel vil ikke ha samme effekt.
 • Mener man bør satse på både bil, kollektiv og sykkel. Gode kollektivtilbud er en forutsetning for at folk skal sette fra seg bilen.
 • Færre biler på veiene er bra for næringslivet og personer som trenger å bruke bil.

Vanja Stenslie Krakk, politisk rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe

 • Vedtatt nasjonale og lokale målsettinger om å øke andelen reiser på sykkel.
 • Noe av det viktigste handler om å gjøre det trygt og enkelt å bruke sykkelen.
 • Sykler, både elsykler og vanlige sykler, ilegges moms som andre varer. Momsfritak på elbil kom fordi man ønsket et kraft grep for å få flere til å velge elbil.
 • Trengs samspill mellom kollektivtransport, sykkel, gange og biler.
 • Viktig at det er rom for de som trenger bil i byene.
 • Om man stimulerer til økt bruk av andre transportformer frigjøres kapasitet på veiene (smidigere innfartsparkeringer, økt frekvens på buss og tog, billigere månedskort og gode sykkeltraseer)
Lars Haltbrekken, Sosialistisk venstreparti

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for Trøndelag SV

 • Norge er et ekstremt bilfiksert samfunn.
 • Man satser på motorvei, mens jernbane, sykkel og andre satsninger kommer i andre rekke.
 • Fokuset har vært elektrifisering av bensinbiler, heller enn reduksjon av biltrafikk.
 • I Oslo har man innført støtteordninger for kjøp av elsykkel. Det er noe flere kommuner bør se på.
 • Kollektiv, sykkel og gange er løsningen for transporten i byene. Bilen tar for mye plass med behov for store veier og parkeringsplasser.
 • Noen vil ha behov for bil også i byen. Man får mer tilgjengelig plass hvis resten av transporten går over på kollektiv og sykkel.
 • SV vil bygge flere sykkelveier.
Ingrid Liland nestleder i MDG på XRdemo

Ingrid Liland, nestleder i MDG

 • Senest i august utlyste man tilskudd til å kjøpe elsykkel, som i praksis gjør at de blir momsfrie.
 • Vil gjøre det momsfritt med service og reparasjon av sykkel.
 • Viktigst å bygge ut flere sykkelveier, mer sykkelparkering og gjøre det tryggere å sykle (omprioritere penger fra motorvei til sykkel)
 • Et arealeffektivt, klima- og miljøvennlig, og helsefremmende fremkomstmiddel
 • På mindre steder vil bilen alltid være det viktigste framkomstmiddelet.
 • Vil ha nasjonalt månedskort til 499,-.
 • Mener at helheten mellom kollektiv, bil og sykkel, men også gange, er med på å løse logistikk i byene.
 • Gatene bør først og fremst dimensjonerefor fotgjengere, rullestolbrukere og syklister, dernest kollektivtransporten, og så en redusert mengde biltrafikk.
 • Vi opplever nærmiljøet, naturen og byen best når vi ikke trenger noe kjøretøy.
Geir Jørgensen Rødt

Geir Jørgensen, stortingspolitiker og samferdselspolitisk talsperson i Rødt

 • Der det investeres i god infrastruktur for sykkel, sykler flere.
 • Fylkene har trange budsjetter og enormt vedlikeholdsetterslep på vanlige veier.
 • Hvis flere sykler, blir det bedre plass på veiene til de som må kjøre bil.
 • En mulig løsning er en statlig plan for sykkelveiutbygging med eget budsjett.
 • Mer skinnegående kollektivtransport med høy kapasitet er nøkkelen. Ikke bare i Oslo og Bergen, men også f.eks. i Trondheim, Stavanger og Skien/Porsgrunn.
 • En av de største utfordringene framover er at elbiler er på vei til å bli en unnskyldning for å ikke investere i kollektivtransport. Elbiler fjerner klimagassutslippene, men de fjerner ikke køene.
Andr N. Skjelstad

André N. Skjelstad, stortingsrepresentant og samferdselpolitisk talsperson for Venstre

 • Venstre prioriterer sykkel høyt, både lokalt og i byene.
 • Bilen har høy status i Norge som har sammenheng med vær og klima, men også opplevd trygghet og bekvemmelighet.
 • Vedvarende dårlig tilrettelegging har gjort sykkelen mindre attraktiv.
 • Heldigvis har fokuset på sykkel økt de senere årene, og det skjer en del utvikling på dette i flere byer.
 • Været er ingen god unnskyldning. Vi har gode eksempler på byer langt nord i både Sverige og Finland som har en sykkelandel på rundt 20 prosent.
 • Venstre har tatt til ordet for at elsykler bør få momsfritak.
 • Må legge til rette for fotgjengere, syklister og de som tar kollektivtransport. Det fører til mer plass på veiene til de som trenger å bruke bil.
 • Utover transport så er god by- og arealplanlegging helt avgjørende for at vi skal få grønne og levende byer.

Ole Faldahl, fylkesleder i Trøndelag INP

 • Må se hvor det er fornuftig å satse på f.eks. sykkelveier etc.
 • Ikke enig i at det skal være momsfritak på elbiler og elsykler.
 • Har bruk for både bil, sykkel og kollektivt fordi vi har forskjellige behov.
 • Vi må bare få det til å fungere på en fornuftig måte, planlegge godt og tenke litt fremover.
Olaug Bollestad

Olaug Bollestad, transportpolitisk talsperson i Krf

 • Mener sykling burde vært prioritert høyere mange steder.
 • KrF vil styrke den statlige belønningsordningen for sykkelveier, og legge til grunn et mål om at 20 prosent av personreisene i byene skal skje med sykkel.
 • Transportveksten fremover må skje ved økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport.
  • Unngå bilbaserte boligutbygginger som ikke ligger nært kollektivknutepunkter.
  • Boligområder må bygges slik at en så stor andel som mulig av beboernes reiser kan foretas til fots, på sykkel eller med kollektivtrafikk.
Ellen Loxley

Ellen Loxley, Partiet Sentrum

 • Ønsker bedre tilkomst for miljøvennlige transportmidler til Trondheim sentrum. Flere og bedre sykkelveier, tryggere sykkelparkering og videreføring av sykkelvennlige tiltak som støtte til piggdekk for vintersykling.
 • I Trondheim har sykkel versus bil vært en heftig debattert debatt. Det treng flere tiltak for å øke sykkelandelen til og fra sentrum.
 • Syklister bidrar til bedre omsetning for butikker og kafeer i sentrum.
 • For å nå nullvekstmålet i trafikken, er det avgjørende at sykkelandelen øker.
 • Ønsker å forbedre kollektivtilbudet, redusere billettprisene til kollektivtrafikk, bedre gang- og sykkelvei til og fra sentrum, tryggere sykkelparkering flere steder, samt videreføring av piggdekkavgiften.

Hanne Haskel, generalsekretær i Folkets parti

 • Bilavgifter generelt er for høye.
 • Ønsker ikke å forfordele noen spesiell drivkraft på fremkomstmiddel. Vi vil likebehandle alle.
 • Avgifter bør bli lavere, ikke bare for el.
 • Vil ha mer satsning på kollektivt, men folk skal selv kunne velge om det passer dem best å kjøre bil, kollektiv eller sykkel.
Thomas Litherland står bak sykkelen sin. I bakgrunnen ser man gamle bybro i Trondheim.

Dette er «bilen» til Thomas Litherland og er hans foretrukne framkomstmiddel om han skal på jobb, eller en tur inn til sentrum.

Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK