Norske Skog fortsetter å tape penger

Norske Skog tjener mer penger på driften, men taper på finans og valuta.

Avispapirfabrikken Norske Skog på Skogn.

Norske Skog taper fortsatt penger, men har klart å begrense tapet fra i fjor. På samme tid i fjor hadde de tapt 859 millioner kroner. Dette bildet er fra avispapirfabrikken på Skogn

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Norske Skog fikk et brutto driftsresultat på 251 millioner kroner i andre kvartal i år. Men konsernet må tåle betydelige tap som følge av en svakere krone.

Høyere resultat i år enn i fjor

Driftsresultatet i andre kvartal i år var 98 millioner kroner høyere enn i første kvartal og 37 millioner kroner høyere enn for ett år siden.

Norske Skog melder om en generell positiv utvikling, blant annet som følge av bedre rentevilkår etter gjeldsnedbetaling, kostnadskutt og utsikter til et bedre marked for avis- og magasinpapir.

– Dette koblet med sluttføringen av et større investeringsprogram de siste to årene vil øke kontantstrømmen vesentlig framover, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt.

Stort valutatap

Norske Skog hadde et valutatap på 121 millioner kroner. Det bidro til et negativt resultat etter skatt på 114 millioner kroner.

Konsernet venter imidlertid positiv drahjelp fra den svake krona i framtiden.

Driftsmarginen gikk opp fra 5,3 prosent i første kvartal til 8,3 prosent i andre kvartal.