Norske Skog på Skogn med beste resultat på nesten ti år

Avispapirfabrikken til Norske Skog på Skogn fikk sitt beste resultat på mange år i fjor. Samtidig er konsernet i gang med en ny runde for å få ned kostnadene.

Norske Skog

Om noen dager legges tallene for 2016 fram, og fabrikksjefen kan allerede røpe at driftsresultatet før avskrivninger er over 200 millioner kroner for 2016.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Resultatet i fjor var det beste vi har hatt siden 2008, og det er vi veldig glade for. Det kommer som et resultat av den gode jobben vi har gjort de senere årene, sier fabrikksjef Amund Saxrud.

Om noen dager legger avispapirfabrikken til Norske Skog på Skogn frem tallene for 2016. De viser det beste resultatet på nesten ti år.

– Nå har vi ikke formelt behandlet det ennå, men jeg kan i hvert fall røpe at driftsresultatet før avskrivninger er over 200 millioner kroner for 2016, sier Saxrud.

– Godt å se at bedriften går såpass godt

Amund Saxrud

Avispapirfabrikken på Skogn har fått nye krav om effektivisering, men det ser ikke fabrikksjef Amund Saxrud mørkt på.

Foto: Randi Wilsgård/NRK

Det har vært ei urolig tid for Norske Skogindustrier i det siste. Konsernsjefen sa opp tidligere denne måneden, etter å ha solgt sin aksjepost i selskapet noen dager tidligere. Selskapet har finansielle problemer, med en lånegjeld på rundt 6,5 milliarder kroner.

Det store overskuddet hos avispapirfabrikken er gode nyheter for de ansatte. Tillitsvalgt på Skogn, Svein Erik Veie, mener godt arbeid over mange år for å bli mer kostnadseffektive, har gitt resultater.

– Det er veldig artig. Det er godt å se at bedriften jeg er klubbtillitsvalgt i går såpass godt som den gjør, spesielt sett i lys av at det har vært en del negativ omtale av Norske Skogindustrier og den gjeldssituasjonen som er i selskapet, sier Veie.

Nye krav om effektivisering

Svein Erik Veie

Tillitsvalgt ved Norske Skog på Skogn tror arbeidet med å bli mer kostnadseffektive over flere år har gitt de gode resultatene.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Det jobbes nå for å finne en løsning på hvordan Norske Skog skal betjene den store lånegjelden. Konsernet er i gang med kutt for å få ned kostnadene, og fabrikken på Skogn har fått nye krav om å effektivisere. Fabrikksjefen mener det er bra.

– Det gjør vi uavhengig om vi må eller ikke. Vi tror vår framtid ligger i å være blant de beste, og hvis vi tar pause fra å forbedre oss og effektivisere oss, vil de andre ta oss igjen, sier Saxrud.

– Så det er noe vi jobber med hver dag. Det har vi gjort og det vil vi fortsette å gjøre.

Siste fra Trøndelag

Grete Thobroe, Midtnytt

Grete Thobroe gir deg kveldens Midtnytt

Grete Thobroe gir deg kveldens Midtnytt