Med få tastetrykk får Veronica (29) vite risikoen for å få lungekreft

Er du røyker eller eks-røyker og redd for å få lungekreft? En nettbasert kalkulator gir deg svaret med stor nøyaktighet.

Veronica Winther (29) har røykt siden hun var 12 år.

VIL SLUTTE: Veronica Winther har forsøkt å slutte å røyke flere ganger.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– I snitt røyker jeg en tjuepakning hver dag, sier Veronica Winther fra Levanger.

Hun er 29 år og har røykt siden hun var tolv. Hun har forsøkt å slutte flere ganger, men har sprukket hver gang. Winther har derfor dratt til Sykehuset Levanger for å sjekke hvor stor sannsynlighet hun har for å utvikle lungekreft.

Ved å svare på noen få spørsmål kan hun raskt finne ut hvor stor risikoen er, ved hjelp av en nettbasert lungekreftkalkulator.

Første av sitt slag i verden

«HUNT Lung Cancer Model» er utviklet av norske og greske forskere. Kalkulatoren er ment for sigarettrøykere, og leverer prognoser med stor nøyaktighet. Overlege og forsker Oluf Dimitri Røe var han som fikk idéen og var med på å lage det unike verktøyet.

Lege Oluf Dimitri Røe har utviklet en nettbasert kreftkalkulator

FORSKER: Oluf Dimitri Røe har vært med på utviklingen av kreftkalkulatoren.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Det er den første modellen i verden som er brukbar også for folk som ikke er storrøykere og eksrøykere som stumpet røyken for mange tiår siden. Forhåpentligvis blir kalkulatoren den første i klinisk bruk, sier Røe.

Treffsikkerheten skal være over 80 prosent, og beregningene baserer seg på data hentet inn fra den trønderske HUNT-undersøkelsen.

Kalkulatoren beregner sannsynligheten man har for å utvikle lungekreft de neste seks årene og de neste 16 årene.

Overrasket over resultatet

Det er 17 år siden 29-åringen tok sin første sigarett. «Dommen» fra kreftkalkulatoren er klar og Winther er overrasket.

– Du har 0,01 prosent sannsynlighet for å få lungekreft de neste seks årene, og 0,06 prosent sannsynlighet de neste 16 årene, sier Røe.

Veronica Winther har røykt siden hun var 12 år.

RØYKER: Veronica Winther startet å røyke som 12-åring.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Tallet er lavere enn hun forventet, men Røe påpeker at en ikke-røyker har tilnærmet null risiko. Å gå fra null til 0,06 er derfor å regne som et kraftig hopp.

– Det er en lav risiko, men likevel en reell risiko. Den er heldigvis lav på grunn av alderen. Lungekreft er svært uvanlig for så unge mennesker, sier Røe.

Er man for eksempel en 50 år gammel mann av gjennomsnittlig høyde og vekt, og som har røykt en pakke daglig siden myndighetsalder, er risikoen rundt tre prosent. Sannsynligheten vokser i takt med alder, og man får også økt risiko jo lavere BMI man har.

Røe sier den ene HUNT-undersøkelsen viste at 94 prosent av alle som fikk lungekreft i løpet av 16 år var røykere eller eksrøykere, men at sannsynligheten til hver enkelt røyker varierer svært mye.

– Risiko er alltid en statistisk verdi, og man må ikke gå rundt og tenke på kreft. Om man slutter, vil risikoen gå ned etter en stund, tilføyer Røe.

Norske forskere har utviklet en nettbasert kreftkalkulator

FLERE FAKTORER: I kreftkalkulatoren blir man blant annet spurt om høyde, vekt, alder og hvor lenge man har røykt.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

1,6 millioner dør årlig

Lungekreft er en av de vanligste kreftformene, og i fjor fikk over 3000 nordmenn lungekreft. På verdensbasis dør 1,6 millioner hvert år av denne typen kreft. Sigaretter er årsaken til de fleste tilfellene, ifølge Kreftforeningen.

Flere faktorer bidrar til å øke risikoen, men kreftkalkulatoren tar med to faktorer som tidligere ikke har vært brukt i beregningene: Hvor ofte man opplever daglig hoste, og hvor mange timer man utsettes for røyk innendørs.

Kreftkalkulatoren er også unik da tallgrunnlaget bak beregningene baserer seg på undersøkelser av folk i alle aldre.

– Det har vært noen kalkulatorer tidligere, men denne er en mer helhetlig modell. Fordelen med denne kalkulatoren at den får med seg de yngre røykerne, det vil si de under 55, som også har risiko for lungekreft, sier Røe.

Han understreker at røyking også er en sterk risikofaktor for flere typer kreft, i tillegg til KOLS, hjerte- og karsykdommer og røykebein, som kan føre til amputasjoner.

Da kalkulatoren ble lansert tidligere i år, fikk den raskt fikk oppmerksomhet i internasjonal presse. På noen få dager ble den brukt av over 100.000 personer fra 188 forskjellige land.