Faremo vil endre norsk rettspsykiatri

Regjeringen vil nå endre organiseringen av norsk rettspsykiatri. – I dag er det ingen organisering i det hele tatt, sier Domstoladministrasjonens direktør Tor Langbach.

Grete Faremo på Brøset

Regjeringen vil at rettspsykiatrien i Norge skal bli bedre, og har bedt Brøset Kompetansesenter i Trondheim om hjelp.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Straffesaken etter terroren i regjeringskvartalet og på Utøya reiste en omfattende diskusjon rundt tilregnelighet og rettspsykiatriens rolle.

Nå har justisminister Grete Faremo bedt Brøset Kompetansesenter i Trondheim om å organisere rettspsykiatrien i Norge.

LES: Rettspsykiatrien må lære av Danmark

Skal bli lettere å få gode sakkyndige

Roger Almvik

Forskningsleder ved Brøset Kompetansesenter, Roger Almvik.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK
Tor Langbach

Direktør i Domstoladministrasjonen, Tor Langbach.

Foto: Ole-Jørgen Finnes / NRK

– Jeg tror mange stilte seg spørsmål om rettspsykiatrien under 22. juli-rettssaken. Vi ønsker nå å styrke norsk rettspsykiatri, sier Faremo under besøket på Brøset tirsdag.

Kompetansesenteret jobber med forskning, undervisning og fagutvikling på feltet rettspsykiatri.

I et pilotprosjekt skal de utvikle et nytt, faglig grunnlag med veiledning, opplæring og autorisasjon etter kvalifisering.

I tillegg skal institusjonen holde register over hvilke sakkyndige som er tilgjengelige.

– Dette gjør det lettere for domstolene, politiet og påtalemyndighetene å få tilgang på gode sakkyndige, sier Faremo.

LES: Slik vil dei reisa rettspsykiatrien

– Riktig at vi fikk ansvaret

Forskningsleder ved Brøset, Roger Almvik, sier de gleder seg til å ta fatt på arbeidet.

– Vi har faktisk bedt om dette i over tyve år, så vi er veldig klar for utfordringen, sier han.

Almvik mener det er riktig at Brøset har fått ansvaret for å utvikle den nye organiseringen, og tror tror han har resten av det rettspsykiatriske fagmiljøet med seg.

– Vi var det første kompetansesenteret i sitt slag i Norge. Vi er kjent for å jobbe tverrfaglig og nært St. Olavs Hospital sitt psykiske helsevern.

– Har vært overlatt til den sakkyndige

Direktør i Domstoladministrasjonen, Tor Langbach, sier rettspsykiatrien i Norge ikke er godt nok organisert i dag.

– Det har i årevis vært overlatt til sakkyndige som har tatt jobben som et tilleggsoppdrag ved siden av sitt ordinære arbeid. Og det har vært uten et overordnet engasjement, sier han.

Langbach sier at pilotprosjektet på Brøset vil søke å lage en overordnet organisering, og tror dette vil lette jobben til domstolsapparatet.

– I dag har vi 65 tingretter som hver for seg skal finne ut hvilken person som skal være sakkyndig.

Brøset

Brøset Kompetansesenter jobber med forskning, undervisning og fagutvikling innen rettspsykiatri.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK