Ny hurtigrute skal gi færre trailere og ulykker

Norge kan få en ny hurtigrute, men kun for godstransport. Ei sjørute mellom Oslo og Trondheim skal fjerne hver tredje lastebil fra hovedveiene.

GodsFerge_Rolls_Royce_Container_Ship

Dette er en av de første skissene av den nye Hurtigruten.

Foto: GodsFergen

De siste årene har stadig mer gods blitt fraktet på veiene, mens sjøtransport har tapt markedsandeler.

Ønsker 10 gassdrevne skip

Om få år kan hvert tredje vogntog som kjører langtransport være borte fra norske veier. Det håper i alle fall partnerne som står bak forskningsprosjektet Godsfergen, som ser på framtidens kysttransport.

– Det er veldig kostbart å anløpe havner langs kysten, og når man ikke kan konkurrere på pris så taper man markedsandeler. Spesielt i Sør-Norge har man nesten ikke gods som går langs kysten lenger, sier Hans Kristian Haram som er daglig leder for senter for nærskipsfart.

Bak den nye hurtigruten for gods står flere store fraktselskap. Det gjør også flere av havnene mellom Oslo og Bodø, i tillegg til selskaper som bygger båter. Også NHO Transport er med.

Transportnæringen ønsker å snu opp ned på måten butikker og bedrifter får levert varene sine på. I dag kommer varer fra utlandet ofte til Oslo, der de løftes over på lastebiler og tog, for så å bli kjørt videre.

Om få år kan godset heller kjøres til kaia og lastes over på den nye hurtigruta for gods. Målet er at hver tredje lastebil som kjører langtransport skal ta sjøveien.

Milliardkostnader

10 nye gassdrevne containerskip vil koste over en milliard kroner. I tillegg må flere havner bygges om.

Haram tror ruten skal være lønnsom etter tre år, men at den nye hurtigruten vil trenge økonomisk støtte i oppstartsfasen .

– Det vil koste ca. 250 millioner kroner hvert år.

Men samfunnsgevinsten er stor, mener han.

– Det vil bli færre dødsulykker på veien, med ca. ti færre drepte pr. år. Co2-utslippene vil nærmest bli halvert, og besparelsene når det gjelder veislitasje ligger på rundt en halv milliard, sier Haram.

Regjeringen vil styrke sjøtransport

I dag la regjeringen fram sin strategi for å få mer gods over på båt. Her varsles det en satsing på sjøtransporten på inntil tre milliarder kroner.

Det skal blant annet åpnes opp for å gi redere starthjelp til å etablere økonomisk levedyktige sjøtransportruter og tilby ordninger som skal bidra til at havner blir mer moderne og effektive.

I dag står sjøtransporten for 42 prosent av innenlands godstransport, men andelen er synkende i favør av godstransport på vei. Derfor har regjeringen gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) satt av tre milliarder kroner til tiltak som skal stanse denne utviklingen.

– Ett skip kan fjerne så mye som 400 trailere fra veiene våre. Mer gods på sjø gir bedre miljø og framkommelighet på land, sier Berg-Hansen.

Fornøyd næring

Hans Kristian Haram i Godsfergen er godt fornøyd med regjeringens tiltak.

– Dette setter vi stor pris på. Satsingen vil gi oss en større verktøykasse i arbeidet med å få mer godstrafikk over på sjø.

Målsettingen er å få en tredel av all langtransport over på båt, og dette er et skritt i riktig retning, mener han.

– Vi tror dette målet er mer realistisk nå, og ser med spenning fram til det videre samarbeidet mellom næringen og myndighetene.

Også Maritimt Forum og Sjøtransportalliansen mener regjeringen er på rett vei.

– Gjennom tiltakene viser regjeringen at den legger kraft bak målsetningen om å flytte gods over på sjøvegen, sier Hege Solbakken i Maritimt Forum i en pressemelding.

Kjeungskjær fyr

Den nye hurtigruta vil passere blant annet Kjeungskjæret fyr på tur fra Oslo til Trondheim.

Foto: Synnøve Holmen Kalvå