Norge har snart 500.000 bedrifter

Det etableres bedrifter som aldri før. Bare de siste årene har 20.000 nye bedrifter sett dagens lys. Nå vil NHO og Høyre ha mer penger til gründervirksomhet.

PENGER

Flere bedrifter kan bety flere arbeidsplasser. Norge passerer snart en halv million bedrifter.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Norge har snart en halv million bedrifter. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser også at det er 4414 flere bedrifter med mindre enn ti ansatte. Med en forventet arbeidsledighet på 2,6 prosent, betyr det god vekst.

– Vi er tjent med bedrifter som kan vokse, skape verdier og som kan være konkurransedyktige på en internasjonal arena, sier innovasjonsdirektør Tore Myhre i NHO.

Direktøren mener det er viktig med mange små bedrifter som kan vokse, men han vil også ha de store bedriftene som drar lasset i sitt miljø.

– Det er gledelig at det etableres flere bedrifter og vi ser at vi har mange dyktige grundere i Norge. Det som ofte er utfordringen er å videreutvikle bedriftene for få de til å vokse.

Innovasjonsdirektør Tore Myhre i NHO

Innovasjonsdirektør Tore Myhre i NHO

Foto: NHO

Sterk konkurranse

Myhre mener at vi må ha gode kompetansemiljøer for at bedriftene skal fortsatt være i Norge. Han synes det er viktig at regjeringen etablerer en ny ordning for såkornkapital, som tilføres i de tidligste fasene av en bedriftsetablering.

– Norge er i en gunstig situasjon ift resten av Europa, men vi er utsatt for sterk internasjonal konkurranse, så vi må stadig jobbe med å bli bedre. Det kan være noen unge grunderbedrifter i teknologimiljøene som trenger litt drahjelp. Da særlig i forhold til risikovillig kapital, sier han.

Mer kunnskap

Stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland fra Høyre mener at Norge må satse mer på kunnskap. Hun etterspør en mer ambisiøs strategi og ønsker mer private penger på eiersiden.

– Det er fantastisk at det er så mange modige folk som etablerer bedrifter og skaper nye arbeidsplasser. Vi bør likevel bli bedre på å målrette satsingen på kunnskap og konkurransekraft, for å trygge alle disse arbeidsplassene i fremtiden, sier hun.

Linda Cathrine Hofstad Helleland

Linda Cathrine Hofstad Helleland vil trygge småbedriftene med lavere skatter.

Foto: Høyre/CF Wesenberg

Helleland ønsker å trygge småbedriftene med lavere skatter. Hun mener også at de mindre bedriftene opplever en unødvendig byråkratijungel.

500 millioner

– Høyre har foreslått i Stortinget å bevilge 500 millioner kroner for å fylle opp fondene umiddelbart. Desverre stemte regjeringspartiene i mot. Det er vanskelig å forstå hvorfor næringsministeren somler med å få disse pengene på plass.

Hun sier at såkornfondene er ordninger som bygger kompetansemiljøene hos blant annet NTNU i Trondheim.

– Såkornkapital er ofte det som mangler for å skape arbeidsplasser av de gode ideene som for eksempel kommer fra NTNU. Vi har mange gode ideer i Norge, men litt for lite flinke til å utvikle en god idè til trygge arbeidsplasser, sier Helleland.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med næringsminster Trond Giske, uten hell.