NRK Meny
Normal

Nå blir alt så mye bedre

Se video der Statens vegvesen kjører gjennom tunnelene.

Nordre avlastningsvei

Nå skal trafikkavviklinga i Trondheim sentrum bli mye bedre. Etter flere tiår med ulike planer og nesten seks års bygging er Nordre avlastningsveg åpnet for trafikk.

– For full musikk

Både Luftforsvarets Musikkorps, sangkor fra Ila skole, landets vegdirektør og byens ordfører bidro til at åpninga ble en fest. Trondheims eldste bil fikk æren av å kjøre først gjennom anlegget, og publikum i Skansen park kunne følge begivenheten via storskjerm.

Trondheims eldste bil fikk kjøre først gjennom anlegget

Trondheims eldste bil fikk kjøre først gjennom anlegget.

Foto: Morten Andersen / NRK

Burde vært 4-felts veg

Det knytter seg spenning til om vegen er bygget stor nok til å ta seg av forventet trafikk. Trafikktellinger tyder på at antallet biler er adskillig høyere enn det antallet vegen ble planlagt ut ifra.

– Ja, i forhold til de siste trafikkberegningene skulle den vært bygget i fire felt, i hvert fall i tunnelene, sier prosjektleder i Statens vegvesen , Almar Aronsen. Han er likevel glad for at vegen åpnet i dag, og mener at dersom vegen skulle vært planlagt dobbelt så stor og blitt bortimot dobbelt så dyr så ville den aldri blitt bygget.

– Det må jo være bedre å få to felt enn ingenting, sier Aronsen til NRK.

Mange var møtt fram i Skansen park for å følge begivenheten via storskjerm.

Mange var møtt fram i Skansen park for å følge begivenheten via storskjerm.

Foto: Magnar Brandseth / NRK

– En milepæl

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen mener Nordre avlastningsveg er bra og at den er en milepæl i arbeidet med å skape god framkommelighet i og rundt Trondheim.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen åpnet Nordre avlastningsveg i Trondheim.

Foto: Magnar Brandseth / NRK

– Og ikke minst bidrar den til at Trondheim blir en god by å bo og jobbe i – en god miljøby, sier vegdirektøren.
Når det gjelder forventede problemer med trafikkavviklinga fordi vegen bare er tofelts, mener Moe Gustavsen at det er noe som avhenger også av utbygging av kollektivtrafikken og andre vegprosjekter.

.

Har kostet 1,6 milliarder

Nordre avlastningsveg i Trondheim

Nordre avlastningsveg i Trondheim.

Foto: Flellanger Widerøe/MULTICONSULT

Nordre avlastningsveg danner sammen med Omkjøringsvegen, Osloveien og E6 Trondheim-Stjørdal et vegnett som gir mindre trafikkbelastning i Trondheim sentrum.

Nordre avlastningsveg går fra Osloveien over Ila og Brattøra fram til Nidelv bru og E6 Trondheim-Stjørdal. Det er bygd 6,1 km hovedveg, 5,3 km gang- og sykkelveg og 1,7 km øvrig veg. Utbygginga har kostet 1,6 milliarder kroner.

Store deler av vegen går i fire tunneler der trafikken blir overvåket av 20 videokameraer.

Omstridt vei


Veien som åpnet i dag var i planleggingsfasen svært omstridt. Allerede på 1960-tallet var den en del av planen for framtidig trafikkavvikling utenom Trondheim sentrum, men planen ble senere lagt bort. På 1980-tallet ble nye planer lagt og veien ble en del av den såkalte Trondheimspakken, der all trafikkavvikling rundt og gjennom byen ble planlagt. Bygging kom først i gang høsten 2004 etter mye fram og tilbake blant byens politikere.

Barn fra Ila skole sang under åpninga

Barn fra Ila skole sang under åpninga av Nordre avlastningsveg.

Foto: Magnar Brandseth / NRK

Video fra Trøndelag

Som på Armfeldts tid: I tidsriktige vadmelsuniformer gikk Holtaalske Skieløber Compagnie de to milene over Bukkhammaren, - på treski og med en stav.
Han har seksten verdensrekorder i skøyteløp og er regjerende verdensmester i tre distanser. For å holde seg i form, trener Arne Kjell Foldvik (83) med unge Falken-skøyteløpere i Trondheim.
Fotballfesten på Ranheim ble avlyst i tolvte time. Frustrerte Brann-supportere raser mot avgjørelsen.