Skal forske på hest i trafikk: – Håper å endre regler

Ulykker som involverer hest og bil får ofte svært alvorlige utfall. Nå skal forskere se på muligheten for å endre innhold i både trafikklærerutdanningen og trafikkregler.

Hester i trafikken

HEST I TRAFIKKEN: Mange av hestene som ferdes ute er tilknyttet heste- og ridesentre, og ofte er det ikke til å unngå at dyrene må ut på trafikkerte veier.

Foto: Erik Waage/NRK

I Norge er det i dag omtrent 130.000 hester, og stadig flere av disse ferdes i trafikken, men det finnes lite forskning om hvordan hesten oppfører seg i trafikken. Nå håper forskere å finne svar, slik at kunnskapen blant annet skal kunne brukes i trafikklærerutdanningen.

Eva Brustad Dalland

Eva Brustad Dalland er førsteamanuensis ved Nord universitet.

Foto: Roger Grostad, Nord universitet

– Vi vil blant annet se hestene på bane og studere hvordan de reagerer i forskjellige situasjoner med bil, sier leder for prosjektet og førsteamanuensis ved Nord universitet i Stjørdal, Eva Brustad Dalland.

Hun skal sammen med kollega Kåre Robertsen lede det nye forskningsprosjektet, som er finansiert av den svenske Stiftelsen Hästforskning. De har bevilget to millioner kroner til prosjektet, som skal vare fra 2018 til 2020.

Skal forske på hestens atferd i møte med bil

Forskerne skal blant annet analysere trafikkulykker hvor hest har vært involvert. De vil dessuten foreta spørreundersøkelser i hestemiljøene og de vil se hvordan atferden til hestene er i møte med bil.

Det er først og fremst folk i hestemiljøene som har ønsket en forskning på området, og flere har henvendt seg til universitetet og til trafikklærerutdanningen i Stjørdal.

– Jeg tok kontakt med en av lærerne ved utdanningen for å høre hvilket fokus de har på hest i trafikk, og da var svaret at det ikke var noe fokus i det hele tatt, sier leder for Trøndelag hesteeierforening, Hallvard Krislok.

Tør ikke å ri langs veien

Vegard Thune

Direktør for Norsk Hestesenter, Vegard Thune, er positiv til prosjektet.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Selv har Krislok drevet med hest i mange år.

– For ti år siden trente jeg hestene mine langs en fylkesveg, men det tør jeg ikke lenger. Det kjøres fort og kunnskapen om hvordan man skal forholde seg til et slikt dyr i trafikken er nesten ikke-eksisterende, sier Krislok.

Han håper prosjektet vil føre til konkrete tiltak.

Også direktør for Norsk Hestesenter, Vegard Thune, er positiv til prosjektet.

– Dette har jo ikke vært gjort tidligere, så det er bra. Nå håper jeg vi får mer sikkerhet i trafikken, sier han.

Viktig når selvkjørende biler kommer

Det er forskere fra fire ulike felt med på prosjektet og den ene har juridisk bakgrunn. Vedkommende skal se på muligheten for å komme med forslag til hva trafikkreglene bør inneholde.

– På dette feltet er trafikkreglene og lovverk uklart og ufullstendig, og i offentlige dokumenter er hest i trafikk lite nevnt, sier Dalland.

Hun påpeker at kunnskap på hvordan hestene reagerer i trafikken blir viktig å ha på plass før de selvkjørende bilene kommer.

– Det kan hende vår forskning blir nyttig for dem som skal programmere de autonome kjøretøyene, sier Dalland til NRK.