Nord universitet har lovet å betale 180 millioner i leie – nå vil rektoren flytte

Etter sommeren åpner et av Norges mest moderne bygg for Nord universitet og 30 bedrifter. Men nå foreslår rektoren å flytte studietilbud vekk fra byen.

Nord universitet, Steinkjer

ÅPNES I AUGUST: Dette bygget er spesialtilpasset for Nord universitet og bygges av Steinkjer kommune. Men nå vil rektor flytte studietilbud til nabokommunen Levanger.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Dette er hårreisende.

Det sier ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram (Sp).

Han er opprørt over forslaget som nylig er lagt fram av rektor ved Nord universitet. Tre studier ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet kan bli flyttet fra Steinkjer til Levanger fire mil unna.

Kommunen har investert 450 millioner kroner i bygget for å løfte fram Steinkjer som en universitetsby.

– Vi er snart ferdigbygd og investerer mange hundre millioner kroner i forståelse med Nord universitet, sier Gram.

Nytt bygg Nord universitet

BYGGET PÅ OPPDRAG FRA NORD UNIVERSITET: 10.000 kvadratmeter er skreddersydd etter skolens behov. Men fire måneder før åpning foreslår rektoren at studenter flyttes til campusen i nabokommunen Levanger.

Foto: Innocamp

Må ut med 18 millioner i husleie hvert år

– Vi har hatt behov for nye lokaler. Så ja, skolen har vært en pådriver for å få denne campusen som bygges nå, innrømmer konstituert rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen.

Nord universitet skulle bli den klart største leietakeren. 10.000 av de 15.000 kvadratmeterne er skreddersydd for skolens studenter og ansatte.

Etter det NRK kjenner til har Nord universitet forpliktet seg på å betale 18 millioner kroner i husleie årlig de ti neste årene.

– De har jo skrevet husleieavtale. Det er jo helt absurd bare det, sier ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram.

Hanne Solheim Hansen, konstituert rektor Nord universitet

REKTOR VIL FLYTTE: Konstituert rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen, sier hun forstår at ordføreren er overrasket over forslaget hennes om å flytte fra Steinkjer til Levanger.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Rektor forsvarer flytting

– Hvorfor kommer du med forslaget om å flytte studier fra Steinkjer til Levanger nå?

– Det er først nå vi ser hvordan Nord universitet må organiseres for å være levedyktig på sikt. Det har tatt tid å komme fram til det forslaget som er lagt fram nå, sier den konstituerte rektoren. Hun understreker at det er styret som skal avgjøre saken 26. juni.

Hun sier dette handler om å bygge gode fagmiljø og ha et sterkt universitet også om ti år.

– Vi vil fortsatt satse stort på grønne studieretninger i Steinkjer.

Møtte statsministeren

Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram og varaordfører Øystein Bjørnes (H) fikk et kort møte med statsminister Erna Solberg (H) som var i Trøndelag tirsdag.

Solberg ga ingen løfter for Nord universitet.

– Det er Nord universitet som må lage og se på systemet. Men det er en grunn til at det kom et brev fra utdanningsministeren, sa Solberg til NRK og fortsatte:

– De må ikke bare se på kvaliteten av doktorgradsstudiene. De har også et samfunnsoppdrag og skal sørge for god desentralisert utdanning.

Erna Solberg

GA INGEN LØFTER: Statsminister Erna Solberg her på besøk ved Sykehuset Namsos. Senere kom hun til Steinkjer og hadde kort møte med ordføreren om Nord universitet.

Foto: Kjartan Trana

– Føler oss lurt av Nord universitet

Flere av de 30 bedriftene og institusjonene som flytter inn i innovasjonscampusen er svært kritiske til det som nå skjer.

– Vi føler oss lurt av Nord universitet. Forslaget som har kommet fra rektor er med på å ødelegge det konseptet de selv har initiert. Hele poenget med å flytte dit er borte, sier leder for kreativ klynge i «Drivhuset», Alexander Støvik Kjølstad.

En fjerdedel av studentene i Steinkjer og 27 årsverk fra multimediefag, geografi og sosiologi kan nå bli flyttet til Levanger.

– Vi har etterspurt økonomiske konsekvenser av å flytte studietilbudene, sier Robin Isfold Munkvold, leder i Forskerforbundet ved Nord universitet.

Dette er økonomisk forsvarlig, mener rektor Hanne Solheim Hansen om forslaget til ny studiestruktur.

Alexander Støvik Kjølstad

FLYTTER SNART INN: Han er fra en av de 30 bedriftene og institusjonene som flytter inn i det nye bygget. – Poenget med å flytte dit er borte om Nord universitet trekker seg ut, sier Alexander Støvik Kjølstad, leder for kreativ klynge i «Drivhuset».

Foto: Eivind Aabakken / NRK