NRK Meny
Normal

Jaktglade nordtrøndere

Nord-Trøndelag har mer enn dobbelt så mange mannlige jegere som gjennomsnittet i landet. Og kvinnene kommer etter.

Rypejakt (illustrasjonsbilde)

Hver femte mann i Nord-Trøndelag betalte jegeravgiften i fjor, mens bare en av tjue menn i Rogaland gjorde det samme. På landsbasis betalte 9 prosent av alle menn over 16 år.

Foto: NRK

– Vi har en lang jegertradisjon i Nord-Trøndelag. Interessen blir overført fra generasjon til generasjon, sier Anders Reitan, fylkesleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Ifølge Statistisk sentralbyrå var det i 2011/2012 for første gang mer enn 200.000 personer som betalte jegeravgift i Norge. Av disse var 7 prosent kvinner.

Hver femte nordtrønder jakter

Jegere skjøt to gauper i Verdal

Her har et jaktlag i Verdal skutt to gauper.

Foto: Jostein Dahle

I Nord-Trøndelag var 19 prosent av mennene på jakt i sesongen 2011/2012. Det tilsvarer hver femte mann i fylket. På landsbasis er tallet 9 prosent av alle menn.

– Det er naturlig at Nord-Trøndelag ligger høyt på statistikken. Vi har veldig mye utmark og mange statsallmenninger som er åpne for alle, sier fylkessekretær i NJFF Nord-Trøndelag, Endre Alstad.

Det samme gjelder for Finnmark, som også har et høyt antall jegere.

– I mange andre fylker er mye av utmarka privat, sier han.

Satser på kvinnene

Unge jegere

Hver femte som bestod jegerprøven før jaktåret 2011/2012 var kvinne.

Foto: Leif Dalen / NRK

Også nordtrønderske kvinner er ivrige jegere. Bare Finnmark har en større andel damer med gevær på skuldra.

– NJFF har en stor satsing på kvinner og jakt. Vi kjører kampanjer og har en egen kvinnekontakt i fylkeslaget, sier leder Anders Reitan.

– Vi har vært bevisst på å få kvinner inn i styrer og verv. I fylkeslagsstyret har over halvparten vært kvinner, sier fylkessekretær Alstad.

Han mener det har betydning for rekruttering av kvinnelige jegere at de er med på å sette agendaen i forhold til organisering og aktiviteter.

I hele landet var det 14.200 kvinner som betalte jegeravgift, en økning på 450 fra forrige sesong.

Flere tar jegerprøven

Jegere

Nord-Trøndelag har mange statsallmenninger.

Foto: Erik Thorberg / Scanpix

I Norge må alle bestå jegerprøven før de kan begynne å jakte. I løpet av jaktåret 2011/2012 besto 12.800 personer jegerprøven, en økning på 800 fra året før.

– De fleste tar prøven til småviltjakt. Det er naturlig å starte med småvilt, men nå ser vi at det er for lite rekruttering til storviltjakt, sier Alstad.

Gjennomsnittsalderen på storviltjegere blir bare høyere og høyere. NJFF tror dette kan ha sammenheng med prisøkningen på vald.

– Vi jobber mot grunneierne for at prisene skal bli slik at også unge folk tar seg råd til å jakte storvilt, sier Alstad.

– Media har innflytelse

Når du har bestått jegerprøven blir du oppført i Jegerregisteret, og der blir du stående livet ut. Til sammen står nesten en halv million personer oppført i Jegerregisteret. Under halvparten av disse løste jegeravgift siste jaktår.

I NJFF ser de store variasjoner fra år til år når det gjelder antall som skaffer tillatelse til å jakte.

– Når media forteller om et godt rypeår er det utrolig mange flere som løser inn jegeravgift, sier Alstad.

I Nord-Trøndelag har det variert mellom 8.000 og 13.000 som betaler jegeravgift.

  • Les også: Skjøt bare 17 av 44 gauper
    Rypejakt

    Blant fylkene er det fortsatt Akershus som topper statistikken, med 18.900 personer som betalte jegeravgift, fulgt av Sør-Trøndelag med 16.500.

    Foto: Arvid Bredesen